Uchwała w sprawie nadania stopnia doktora mgr inż. M. Banasiowi

Drukuj
9 czerwca 2015 roku odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej pt. Analiza metod estymacji odpornej w aspekcie wyznaczania przemieszczeń punktów sieci geodezyjnej", której autorem jest Pan mgr inż. Marek Banaś.

25 czerwca br. Rada Wydziału GGiIŚ podjęła Uchwałę w sprawie nadania Doktorantowi stopnia Doktora Nauk Technicznych w dyscyplinie geodezja i kartografia. 

Promotorem pracy był Prof. zw. dr hab. inż. Józef Czaja. Promotor pomocniczy - dr inż. Tomasz Adamczyk.

Gratulujemy!