Uchwała w sprawie nadania stopnia doktora mgr inż. St. Lachowi

Drukuj
5 maja 2015 roku odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej pt. „Zmodyfikowana metoda iloczynu skalarnego służąca do badania kierunku filtracji w zaporach ziemnych", której autorem jest Pan mgr inż. Stanisław Lach.

21 maja br. Rada Wydziału GGiIŚ podjęła Uchwałę sprawie nadania Doktorantowi stopnia Doktora Nauk Technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska, specjalność: inżynieria wodna. 

Promotorem pracy był Dr hab. inż. Leszek Opyrchał, prof. n. AGH.

Gratulujemy!