WGGiISNasza absolwentka Aneta Zwolińska po bardzo ciężkim wypadku zbiera fundusze na pomoc w dofinansowaniu kosztów rehabilitacji.
Informacje o możliwościach Pomocy
Nasz emerytowany Pracownik, Profesor Jan Pielok, jest ciężko chory i wymaga specjalistycznej opieki medycznej oraz rehabilitacji. Prosimy o wsparcie w ponoszeniu kosztów leczenia, poprzez wpłatę na konto Stowarzyszenia Wychowanków AGH :
Pekao S.A.: 54 1240 4533 1111 0010 7696 3303 z tytułem wpłaty: POMOC.
Będziemy niezmiernie wdzięczni za nawet najdrobniejszą wpłatę.

Organizacja roku akademickiego 2018/20191 października do 17 lutego - semestr zimowy

1 października do 25 stycznia - zajęcia semestru zimowego
22 grudnia do 2 stycznia - wakacje zimowe (ferie świąteczne)
26 stycznia do 10 lutego - zimowa sesja egzaminacyjna – cz. podstawowa
11 lutego do 17 lutego - zimowa sesja egzaminacyjna – cz. poprawkowa
18 lutego do 24 lutego - przerwa międzysemestralna

25 lutego do 30 września - semestr letni

25 lutego do 14 czerwca - zajęcia semestru letniego
18 kwietnia do 23 kwietnia - wakacje wiosenne (ferie świąteczne)
15 czerwca do 30 czerwca - letnia sesja egzaminacyjna – cz. podstawowa
1 lipca do 1 września - wakacje letnie
2 września do 15 września - letnia sesja egzaminacyjna – cz. poprawkowa
4 października 2018 r. – 100-na inauguracja roku akademickiego

Dni ustawowo wolne od zajęć dydaktycznych: 1 listopada, 11 listopada, 1 stycznia, 6 stycznia, 1 maja, 3 maja, 20 czerwca.
Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych: 2 listopada, 2 maja.

Okres od 16 do 30 września 2019 r. przeznaczony jest na przeprowadzenie czynności związanych z zakończeniem roku akademickiego 2018/2019 i rozpoczęciem roku akademickiego 2019/2020.


Organizacja roku akademickiego 2019/20201 października do 16 lutego - semestr zimowy

1 października do 28 stycznia - zajęcia semestru zimowego*
23 grudnia do 2 stycznia - wakacje zimowe (ferie świąteczne)
29 stycznia do 9 lutego - zimowa sesja egzaminacyjna – część podstawowa
10 lutego do 16 lutego - zimowa sesja egzaminacyjna – część poprawkowa
17 lutego do 23 lutego - przerwa międzysemestralna

24 lutego do 30 września - semestr letni

24 lutego do 14 czerwca - zajęcia semestru letniego**
9 kwietnia do 14 kwietnia - wakacje wiosenne (ferie świąteczne)
15 czerwca do 30 czerwca - letnia sesja egzaminacyjna – część podstawowa
1 lipca do 31 sierpnia - wakacje letnie
1 września do 15 września - letnia sesja egzaminacyjna – część poprawkowa

* 3 stycznia 2020 r. może być wolny od zajęć dydaktycznych pod warunkiem odrobienia zajęć przypadających w ten dzień po uzgodnieniu pomiędzy prowadzącym te zajęcia oraz uczestniczącymi w nich studentami
* w dniu 7 stycznia 2020 r. (wtorek) zajęcia odbywają się według harmonogramu zajęć ustalonego dla poniedziałku
** w dniu 10 czerwca 2020 r. (środa) zajęcia odbywają się według harmonogramu zajęć ustalonego dla piątku

19 października 2019 r. – uroczyste posiedzenie Senatu AGH z okazji 100-lecia AGH oraz 101-szej Inauguracji Roku Akademickiego (dzień wolny od zajęć dydaktycznych).

Dni ustawowo wolne od zajęć dydaktycznych: 1 listopada 2019 r., 11 listopada 2019 r., 1 stycznia 2020 r., 6 stycznia 2020 r., 1 maja 2020 r., 3 maja 2020 r., 11 czerwca 2020 r.
Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych: 18 października 2019 r., 31 października 2019 r., 12 czerwca 2020 r.

Okres od 16 do 30 września 2020 r. przeznaczony jest na przeprowadzenie czynności związanych z zakończeniem roku akademickiego 2019/2020 i rozpoczęciem roku akademickiego 2020/2021.


Redakcja: dr hab. inż. Agnieszka Bieda
Realizacja i administracja: mgr inż. W.Adamczyk, mgr inż. J.Dziedzic