Recenzje rozprawy doktorskiej mgr inż. Marka Banasia

Drukuj
12 marca 2015 roku Rada Wydziału GGiIŚ wyznaczyła jako Recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Marka Banasia: Prof. dr hab. inż. Ryszarda Grabowskiego z Politechniki Białostockiej oraz Dr hab. inż. Waldemara Krupińskiego, prof. n. WSI-E z Wyższej Szkoły Inżynieryjno-Ekonomicznej w Rzeszowie.

Z recenzjami rozprawy doktorskiej pt. "Analiza metod estymacji odpornej w aspekcie wyznaczania przemieszczeń punktów sieci geodezyjne"  można się już zapoznać:
opinia Pana Prof. hab. inż. Ryszarda Grabowskiego,
opinia Pana Dr hab. inż Waldemara Krupińskiego, prof. WSI-E.

streszczenie rozprawy

Promotorem rozprawy jest Pan Prof. dr hab. inż. Józef Czaja.
Promotorem pomocniczym rozprawy jest Pan Dr inż. Tomasz Adamczyk.