Studencki Portal Innowacji – Urzędy i Przedsiębiorstwa

Drukuj
Informujemy, że w wyniku współpracy z Małopolskim Urzędem Wojewódzkim, Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego oraz jednostkami im podległymi, na serwerze AGH zostało uruchomione nowe wirtualne narzędzie (komunikator) służące interaktywnemu uzgadnianiu tematów prac studenckich w obszarach istotnych dla rozwoju województwa małopolskiego. Narzędzie to nosi nazwę Studencki Portal Innowacji – Urzędy i Przedsiębiorstwa (w skrócie SPIn-UP) i funkcjonuje pod adresami: spin-up.agh.edu.pl oraz spinup.agh.edu.pl