Program MOST

Drukuj
MOST to program mobilności studentów i doktorantów. Od 1999 r. cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem, umożliwiając studiowanie przez semestr lub cały rok akademicki na jednym z dwudziestu polskich Uniwersytetów.

Udział w Programie jest bezpłatny i niezależny od trybu studiów. MOST daje możliwość:
- realizacji programu studiów na uczelni innej niż macierzysta;
- wyboru dodatkowych, związanych z zainteresowaniem Studentki/Studenta, zajęć dydaktycznych;
- nawiązania kontaktu ze specjalistami w danej dziedzinie, pracującymi na uczelni innej niż macierzysta;
- korzystania z księgozbioru innej uczelni, wykonywania kwerend bibliotecznych poza ośrodkiem macierzystym;
- prowadzenia badań do pracy seminaryjnej, magisterskiej, czy dysertacji doktorskiej w środowisku powiązanym z przedmiotem analiz;
- nawiązania kontaktów ze środowiskiem naukowym innego wydziału, instytutu, katedry;
- wykazania się, także przed przyszłym pracodawcą, umiejętnością adaptacji do nowych warunków, mobilnością.

Koordynatorem programu na AGH jest Pani mgr Małgorzata Bartyś z Dziauł Nauczania.
Koordynatorem programu na WGGiIŚ jest Prodziekan do spraw Studenckich i Kształcenia Stacjonarneg Dr hab. inż. Tomasz Lipecki.

Rekrutacja do programu, na rok akademicki 2015/2016, rozpoczyna się już 15 kwietnia br.

Zapraszamy na stronę programu MOST - most.amu.edu.pl oraz do obejrzenia filmu promocyjnego "Program MOST - to proste!".