Recenzenci i streszczenie rozprawy doktorskiej mgr inż. Marka Banasia

Drukuj
12 marca 2015 roku Rada Wydziału GGiIŚ wyznaczyła jako Recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Marka Banasia: Dr hab. inż. Waldemara Krupińskiego, prof. n. WSI-E z Wyższej Szkoły Inżynieryjno-Ekonomicznej w Rzeszowie oraz Prof. dr hab. inż. Ryszarda Grabowskiego z Politechniki Białostockiej.

Rozprawa doktorska Pana Mgr inż. Marka Banasia nosi tytuł "Analiza metod estymacji odpornej w aspekcie wyznaczania przemieszczeń punktów sieci geodezyjne".

streszczenie rozprawy

Promotorem rozprawy jest Pan Prof. dr hab. inż. Józef Czaja.
Promotorem pomocniczym rozprawy jest Pan Dr inż. Tomasz Adamczyk.