Recenzje rozprawy doktorskiej mgr inż. St. Lacha

Drukuj
22 stycznia 2015 roku Rada Wydziału GGiIŚ wyznaczyła jako Recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Stanisława Lacha: Dr hab. inż. Pawła Popielskiego, prof. n. Politechniki Warszawskiej oraz Prof. dr hab. inż. Elenę Neverova-Dziopak (WGGiIŚ AGH).

Z recenzjami rozprawy doktorskiej pt. "Zmodyfikowana metoda iloczynu skalarnego służąca do badania kierunku filtracji w zaporach ziemnych" można się już zapoznać:

- opinia Pani Prof. dr hab. inż. Eleny Neverovej-Dziopak,
- opinia Pan Dr hab. inż. Pawła Popielskiego, prof. n. PW.

streszczenie rozprawy

Promotorem rozprawy jest Pan Dr hab. inż. Leszek Opyrchał, prof. n. AGH.