Konkurs Fundacji SAPERE AUSO 2015

Drukuj

Zapraszamy do udziału w Konkursie na najlepsze prace magisterskie z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony środowiska, który został ogłoszony przez SAPERE AUSO - Małopołską Fundację Stypendialną.

W Konkursie mogą brać udział prace obronione między 01.01.2015 r. a 30.09.2015 r., przygotowane przez studentów szkół wyższych z terenu Województwa Małopolskiego oraz studentów innych szkół wyższych stale zameldowanych na terenie Województwa Małopolskiego. Konkurs jest realizowany przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Nagrody w Konkursie są finansowe. Ostateczny termin zgłoszeń do Konkursu upływa 31 października 2015 r.  Ankietę i Regulamin Konkursu można pobrać ze strony internetowej Fundacji www.sapereauso.org.