Nagrody Małopolskiej Fundacji Stypendialnej SAPERE AUSO

Drukuj
Z przyjemnością informujemy, że Absolwentki studiów II stopnia na kierunku Inżynieria Środowiska naszego Wydziału zostały nagrodzone w konkursie na najlepszą pracę magisterską z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony środowiska organizowanego przez Małopolską Fundację Stypendialną SAPERE AUSO.

Pani mgr inż. Agata Kot otrzymała za swoją pracę dyplomową I nagrodę. Nagrodzona praca magisterska nt. „Analiza przyczyn występowania ponadnormatywnych stężeń pyłu PM10 i PM2/5 w powietrzu w Krakowie” została wykonana pod kierunkiem dr inż. Marka Bogackiego z Katedry Kształtowania i Ochrony Środowiska.

Nagrodę III stopnia otrzymała Pani mgr inż. Wioleta Zając, za pracę pt. "Wpływ stosowania dezynfekcji promieniami UV w sekwencji z chlorowaniem na potencjał tworzenia się organicznych halogenowych produktów ubocznych dezynfekcji w wodzie basenowej". Opiekunem pracy była Pani dr inż. Agnieszka Włodyka-Bergier.

Gratulujemy!