Recenzje rozprawy doktorskiej mgr inż. Edyty Puniach

Drukuj
25 września 2014 roku Rada Wydziału GGiIŚ wyznaczyła jako Recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Edyty Puniach: Prof. dr hab. inż. Jana Gocała oraz Dr hab. inż. Andrzeja Pachuta, prof. n. PW z Politechniki Warszawskiej.

Z recenzjami rozprawy doktorskiej pt. "Metodyka geodezyjnych badań odkształceń w diagnostyce wieloprzewodowych kominów przemysłowych"  można się już zapoznać:
- opinia Pana Dr hab. inż. Andrzeja Pachuty, prof. n. PW,
opinia Pana Prof. dr hab. inż Jana Gocała.

Promotorem rozprawy jest Pan Dr hab. inż. Rajmund Oruba, prof. n. AGH.