Nagrody Miasta Krakowa – wyróżnienie pracy magisterskiej absolwenta kierunku IŚ

Drukuj

Z przyjemnością informujemy, że absolwent studiów II stopnia na kierunku Inżynieria Środowiska naszego Wydziału, Pan mgr inż. Mateusz Rzeszutek otrzymał wyróżnienie za swoją pracę dyplomową w ramach tegorocznej edycji konkursu „Nagrody Miasta Krakowa”. Nagrodzona praca magisterska nt. „Ocena oddziaływania Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Krakowie na jakość powietrza z wykorzystaniem matematycznego modelu dyspersji CALPUFF” została wykonana pod kierunkiem dr inż. Roberta Oleniacza z Katedry Kształtowania i Ochrony Środowiska.

Gratulujemy!


Więcej informacji dotyczących wyników ww. konkursu można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Kraków.

Jest to już trzecie wyróżnienie otrzymane przez absolwentów kierunku Inżynieria Środowiska naszego Wydziału w tym konkursie za prace dyplomowe, których tematyka związana jest z Krakowem. Poprzednie wyróżnienia zostały przyznane w latach 2010 (mgr inż. Krzysztof Kucz, praca nt. „Analiza czynników wpływających na jakość powietrza w Krakowie” wykonana pod kierunkiem dr inż. Roberta Oleniacza) i 2012 (mgr inż. Joanna Olchawska, praca nt. „Analiza możliwości ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza z autobusów komunikacji miejskiej w Krakowie” wykonana pod kierunkiem dr inż. Marka Bogackiego).

Link do wyników poprzednich edycji konkursu.