4 nowe uchwały w sprawie nadania stopnia doktora

Drukuj
16 października 2014 odbyły się publiczne obrony rozpraw doktorskich:
1. Integracja systemów GPS i GLONASS w precyzyjnych opracowaniach pomiarów satelitarnych  - Autor: mgr inż. Kamil Maciuk, Promotor: dr hab. inż. Jacek Kudrys
2. Uogólniony operator harmonizacji w cyfrowej generalizacji kartograficznej  - Autor: mgr inż. Stanisław Szombara, Promotor: dr hab. inż Jadwiga Maciaszek, prof. n. AGH

23 października 2014 odbyły się publiczne obrony rozpraw doktorskich:
1. „Ocena wpływu lokalizacji autostrady na zagospodarowanie przestrzenne gruntów wsi i określenie sposobów likwidacji negatywnych jej skutków” - Autor: mgr inż. Monika Balawejder, Promotor: prof. dr hab. inż. Karol Noga
2. „Dynamiczne generowanie wieloskalowych map górniczych w środowisku AutoCAD”  - Autor: mgr inż. Dariusz Biegun, Promotor: dr hab. inż Zygmunt Niedojadło, prof. n. AGH

30 października br. Rada Wydziału GGiIŚ podjęła Uchwały w sprawie przyjęcia wszystkich ww. obron oraz w sprawie nadania Doktorantom stopnia Doktora Nauk Technicznych w dyscyplinie geodezja i kartografia. 

Gratulujemy!