Recenzje rozprawy doktorskiej mgr inż. Ewy Głowienki-Mikrut

Drukuj
10 kwietnia 2014 roku Rada Wydziału GGiIŚ wyznaczyła jako Recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Ewy Głowienki-Mikrut: Prof. dr hab. inż. Józefa Jachimskiego oraz Dr hab. inż. Stanisława Lewińskiego, prof. nadzw. z Centrum Badań Kosmicznych w Warszawie.

Z recenzjami rozprawy doktorskiej pt. "Analiza porównawcza metod przetwarzania danych hiperspektralnych o zróżnicowanej rozdzielczości"  można się już zapoznać:

- opinia Pana Prof. dr hab. inż. Józefa Jachimskiego,
- opinia Pana Dr hab. inż. Stanisława Lewińskiego, prof. n. CBK PAN.

Promotorem rozprawy jest Pani Dr hab. inż. Beata Hejmanowska, prof. n. AGH.

Streszczenie rozprawy.