Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Stanisława Szombary

Drukuj
3 lipca 2014 roku Rada Wydziału GGiIŚ wyznaczyła jako Recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Stanisława Szombary: Dr hab inż. Elżbietę Bielecką, prof. n. WAT z Wojskowej Akademii Technicznej oraz Dr hab. inż. Halinę Klimczak. prof. n. UP z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

Z recenzjami rozprawy doktorskiej pt. "Uogólniony operator harmonizacji w cyfrowej generalizacji kartograficznej"  można się już zapoznać:
- opinia Pani Dr hab. inż. Haliny Klimczak, prof. n. UP,
- opinia Pani Dr hab. inż. Elżbiety Bieleckiej, prof. n. WAT.

Promotorem doktoratu jest Pani Dr hab. inż. Jadwiga Maciaszek, prof. n. AGH.