Recenzje rozprawy doktorskiej mgr inż. Rafała Kocierza

Drukuj
3 lipca 2014 roku Rada Wydziału GGiIŚ wyznaczyła jako Recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Rafała Kocierza: Prof dr hab. inż. Henryka Brysia z Politechniki Krakowskiej oraz Prof. dr hab. inż. Aleksandra Wodyńskiego.

Z recenzjami rozprawy doktorskiej pt. "Ocena oddziaływania wpływów termicznych na wyniki geodezyjnych pomiarów przemieszczeń budowli żelbetowych"  można się już zapoznać:
- opinia Pana Prof. dr hab. inż. Henryka Brysia,
- opinia Pana Prof. dr hab. inż. Aleksandra Wodyńskiego.

Promotorem rozprawy jest Pan Prof. Dr hab. inż. Jan Gocał.