Recenzje rozprawy doktorskiej mgr inż. Kamila Maciuka

Drukuj
8 maja 2014 roku Rada Wydziału GGiIŚ wyznaczyła jako Recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Kamila Maciuka: Dr hab. inż. Piotra Banasika, prof. n. AGH oraz Dr hab. inż. Zofię Rzepecką, prof. n. UWM z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Z recenzjami rozprawy doktorskiej pt. "Integracja systemów GPS i GLONASS w precyzyjnych opracowaniach pomiarów satelitarnych"  można się już zapoznać:
- opinia Pani Dr hab. inż. Zofii Rzepeckiej, prof. n. UWM,
- opinia Pana Dr hab. inż. Piotra Banasika, prof. n. AGH.

Promotorem rozprawy jest Pan dr hab. inż. Jacek Kudrys.