Recenzje roprawy doktorskiej mgr inż. Moniki Balawejder

Drukuj
29 maja 2014 roku Rada Wydziału GGiIŚ wyznaczyła jako Recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Moniki Balawejder: Dr hab. inż. Wojciecha Przegona, prof. UR w Krakowie oraz Prof. dr hab. inż. Konrada Eckesa.

Z recenzjami rozprawy doktorskiej pt. "Ocena wpływu lokalizacji autostrady na zagospodarowanie przestrzenne gruntów wsi i określenie sposobów likwidacji negatywnych jej skutków"  można się już zapoznać:

- opinia Pana Dr hab. inż. Wojciecha Przegona, prof. n. UR,
- opinia Pana Prof. dr. hab. inż. Konrada Eckesa.

Promotorem rozprawy jest Pan Prof. dr hab. inż. Karol Noga.