Habilitacja - dr inż. Sławomir Porzucek

Drukuj
3 lipca 2014 roku Rada Wydziału GGiIŚ pojęła uchwałę w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego Panu Dr inż. Sławomirowi Porzuckowi.

Podstawą nadania stopnia
była monografia pt. "Wykrywanie rozluźnień i spękań górotworu nad pustkami antropogenicznymi metodą mikrograwimetryczną".

Gratulujemy.