Recenzje rozprawy doktorskiej - mgr inż. Monika Balawejder

Drukuj
29 maja 2014 roku Rada Wydziału GGiIŚ wyznaczyła jako Recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Moniki Balawejder: Dr hab. inż. Wojciecha Przegona, prof. UR w Krakowie oraz Prof. dr hab. inż. Konrada Eckesa.

Promotorem rozprawy jest Pan Prof. dr hab. inż. Karol Noga.

Z opinią Pana Dr hab. inż. Wojciecha Przegona, prof. n. UR, można się już zapoznać.