Suces Doktorantek i Studenta WGGiIŚ w Petersburgu

Drukuj
W dniach 22-25 kwietnia 2014 roku dwie doktorantki mgr inż. Aleksandra Szabat-Pręcikowska i mgr inż. Paulina Lewińska oraz student inż. Michał Wojarski z Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska byli uczestnikami konferencji w Petersburgu. Był to IX Międzynarodowy Naukowy Forum-Konkurs Studentów i Młodych Uczonych. Konferencja organizowana jest co rocznie przez Uniwersytet Górniczy w Petersburgu, który w 2013 roku obchodził 240-lecie powstania.
Międzynarodowa konferencja młodych uczonych jest miejscem spotkań wiodących technicznych uczelni na świecie. W tym roku, liczba uczestników konferencji sięgnęła 400 osób, a byli to studenci, doktoranci oraz młodzi naukowcy, którzy brali udział w 10 sekcjach tematycznych.
Każdy prelegent trzyosobowej delegacji naszego Wydziału został laureatem II miejsca w swojej sekcji. Mgr inż. Aleksandra Szabat-Pręcikowska była uczestnikiem sekcji Economy and Management, mgr inż. Paulina Lewińska – sekcji Geodesy, geomechanics and underground construction, a inż. Michał Wojarski – sekcji Nanotechnologies, IT.
Laureatom składamy serdeczne gratulacje!