Studenci z KNGK nagrodzeni w konkursie Bentleya

Drukuj
Miło nam poinformować, że Studenci Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH w Krakowie: Marcin Laskowski oraz Piotr Sławik przygotowali w ramach zajęć Studenckiego Koła Naukowego KNGK Geoinformatyka pracę pod tytułem "Redesigning of the Debnicki Bridge", która zajęła pierwsze miejsce w konkursie Bentley Student Design Competition 2014 w kategorii "Innovation in Bridge/Road Design".

W swojej pracy Studenci zaproponowali koncepcje przebudowy mostu Dębnickiego w Krakowie w celu poprawy bezpieczeństwa przeciwpowodziowego oraz komunikacji rowerowej pomiędzy dwoma brzegami Wisły. Ze względu na niski poziom usytuowania przęseł istniejącego mostu, istnieje ryzyko jego uszkodzenia lub nawet zniszczenia w trakcie przepływu powodziowej fali kulminacyjnej. Z tego powodu nowy projekt uwzględnia podniesienie całej konstrukcji mostu o ok. 2 metry. Zaproponowane rozwiązanie konstrukcyjne umożliwia również usunięcie 2 kamiennych filarów starego mostu, co zwiększy przepustowość przepływu Wisły pod samym mostem. Nowy most będzie również szerszy, co pozwoli na dodanie dwóch ścieżek rowerowych, poprawiających komfort i bezpieczeństwo rowerzystów chcących przedostać się z jednego brzegu rzeki na drugi. Projekt nowego mostu zrealizowany został w kilku etapach. W pierwszym etapie wykonano wektorowy model otoczenia mostu wraz z istniejącym mostem. Zadanie to zostało wykonane na podstawie danych ze skaningu lotniczego, które zostały pozyskane z Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. W drugim etapie na istniejącym 'podkładzie 3D wykonano projekt nowego mostu. Ostatnim etapem pracy było wykonanie animacji prezentującej cały model, oraz wirtualną transformację mostu Dębnickiego. Warto podkreślić, że Marcin Laskowski już od 2 roku studiów był zaangażowany w działalność Koła Naukowego KNGK. W roku akademickim 2011/2012 pełnił funkcję prezesa koła. Jego referaty na dorocznych sesjach kół naukowego zawsze dotyczyły modelowania trójwymiarowego oraz skaningu laserowego. Obecnie Marcin studiuje na V roku studiów dwie specjalności równolegle: Geoinformację i Geodezję Górniczą oraz Geodezję Inżynieryjno-Przemysłową. Piotr Sławik geodezyjne studia inżynierskie ukończył na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie, natomiast studia magisterskie ukończył w zeszłym roku na AGH, specjalność Geodezja Inżynieryjno-Przemysłowa.
Niniejszym Opiekun oraz Autorzy pracy składają serdeczne podziękowania dla kierownictwa firmy 3Deling, która udostępniła studentom swoje komputery do wykonania renderingu ok 4000 klatek animacji.

Konkurs Bentley Student Design Competition jest organizowany przez amerykańską firmę Bentley Systems. Zwycięzcy wyłaniani są przez międzynarodowe, niezależne jury składające się z profesorów uniwersyteckich oraz przedstawicieli liczących się na świecie firm i korporacji.

Wręczenie nagrody przez przedstawicieli firmy Bentley, odbędzie się w czerwcu na uczelni AGH w Krakowie.
Zachęcamy do przeglądania zwycięskiego projektu na profilu Facebook KNGK oraz kanale Youtube.

Przegląd wszystkich wyników całego konkursu można zobaczyć na stronie firmy Bentley.


dr inż. Artur Krawczyk