Wybory uzupełniające do RW GGiIŚ

Drukuj
Okręgowa Komisja Wyborcza nr 7 informuje, że w wyborach uzupełniających do Rady Wydziału w grupie pozostałych nauczycieli akademickich wybrany został dr inż. Bogdan Skorupa.
Przewodniczący OKW nr 7
dr inż. Jarosław Bydłosz