Recenzje rozprawy doktorskiej - mgr inż. Łukasz Śliwiński

Drukuj
12 grudnia 2013 roku Rada Wydziału GGiIŚ wyznaczyła jako Recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Łukasza Śliwińskiego: Prof. hab. inż. Karola Nogę z Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie oraz Dr hab. inż. Piotra Cichocińskiego z AGH.

Z recenzjami rozprawy doktorskiej pt. "Kataster 3D w warunkach polskich"  można się już zapoznać:

- opinia Pana Prof dr hab. inż. Karola Nogi,
- opinia Pana Dra hab. inż. Piotra Cichocińskiego.

Promotorem rozprawy jest Pan Dr hab. inż. Piotr Parzych, prof. AGH.