WGGiISNasza absolwentka Aneta Zwolińska po bardzo ciężkim wypadku zbiera fundusze na pomoc w dofinansowaniu kosztów rehabilitacji.
Informacje o możliwościach Pomocy
Nasz emerytowany Pracownik, Profesor Jan Pielok, jest ciężko chory i wymaga specjalistycznej opieki medycznej oraz rehabilitacji. Prosimy o wsparcie w ponoszeniu kosztów leczenia, poprzez wpłatę na konto Stowarzyszenia Wychowanków AGH :
Pekao S.A.: 54 1240 4533 1111 0010 7696 3303 z tytułem wpłaty: POMOC.
Będziemy niezmiernie wdzięczni za nawet najdrobniejszą wpłatę.

Habilitacje - 6 marca 2014

6 marca 2014 roku Rada Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska podjęła trzy uchwały w sprawach o nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego.

Stopnie przyznano:

1. Panu Dr inż. Bogusławowi Bieda za monotematyczny cykl publikacji pt. "Metoda Monte Carlo w ocenie niepewności w stochastycznej analizie procesów wytwórczych i ekologicznych".

2. Panu Dr inż. Pawłowi Hanusowi za monotematyczny cykl publikacji pt. „Optymalizacja wyznaczania granic nieruchomości dla potrzeb modernizacji ewidencji gruntów i budynków”.

Gratulujemy.Awanse naukowe

05/11/2018, 10:41 / mgr inż. Olga Sopata
18 października 2018 roku Rada Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska podjęła uchwałę o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauki techniczne, dyscyplinie geodezja i kartografia, specjalności fotogrametria i teledetekcja, Panu Dr inż. Bartoszowi Mitce. Podstawą nadania stopnia były patent oraz cykl powiązanych tematycznie publikacji pod tytułem „Zaplanowanie, realizacja, wdrożenie wyników badań przemysłowych oraz...
05/11/2018, 10:40 / mgr inż. Olga Sopata
27 września 2018 roku odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej pt. "Oddziaływanie olszy na aktywność mikrobiologiczną i wybrane właściwości chemiczne industrioziemów", której autorką jest Pani mgr Katarzyna Sroka.18 października br. Rada Wydziału GGiIŚ podjęła Uchwałę w sprawie nadania Doktorantce stopnia Doktora Nauk Technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska, specjalność rekultywacja i...
26/09/2018, 13:30 / dr inż. Agnieszka Bieda
20 września 2018 roku roku Rada Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska wyraziła zgodę na przyjecie postępowania habilitacyjnego dr inż. Tadeusza Szczutko. Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego Autoreferat
26/09/2018, 13:07 / dr inż. Agnieszka Bieda
20 września 2018 roku Rada Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska podjęła trzy uchwały o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego.Pan Dr inż. Janusz Rusek otrzymał stopień w dziedzinie nauki techniczne, dyscyplinie inżynieria środowiska, specjalność budownictwo na terenach górniczych. Podstawą nadania stopnia były cykl powiązanych tematycznie publikacji pod tytułem „Ocena zagrożenia obiektów budowlanych na terenach górniczych...
26/09/2018, 13:01 / dr inż. Agnieszka Bieda
20 września 2018 roku Rada Wydziału GGiIŚ podjęła dwie uchwały w sprawie nadania stopnia doktora. Pani mgr inż. Magdalena Wanat-Milaniak otrzymała stopień Doktora Nauk Technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska, specjalność inżynieria wodna. Publiczna obrona Jej rozprawy doktorskiej pt. "Zastosowanie metody periodogramu do klasyfikacji wyników pomiarów wykonywanych na zaporach" odbyła się 28 czerwca 2018 roku.Promotorem pracy był...
27/08/2018, 08:55 / mgr inż. Olga Sopata
17 maja 2018 roku Rada Wydziału GGiIŚ wyznaczyła jako Recenzentów w przewodzie doktorskim mgr Katarzyny Sroki: Pana Prof dr hab. inż. Piotra Grubę z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie oraz Panią Dr hab. Marię Niklińską z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Z recenzjami rozprawy doktorskiej pt. „Oddziaływanie olszy na aktywność mikrobiologiczną i wybrane właściwości chemiczne industrioziemów” można się...
29/06/2018, 15:45 / mgr inż. Olga Sopata
14 czerwca 2018 roku odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej pt. "Modelowanie wartości rynkowej i katastralnej nieruchomości gruntowych dla zmiennych uwarunkowań planistycznych", której autorką jest Pani mgr inż. Ewelina Wójciak.28 czerwca br. Rada Wydziału GGiIŚ podjęła Uchwałę w sprawie nadania Doktorantce stopnia Doktora Nauk Technicznych w dyscyplinie geodezja i kartografia, specjalność gospodarka...
04/06/2018, 08:38 / mgr inż. Olga Sopata
22 marca 2018 roku Rada Wydziału GGiIŚ wyznaczyła jako Recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Eweliny Wójciak: Panią Dr hab. inż. Katarzynę Sobolewską-Mikulską, prof. n. PW z Politechniki Warszawskiej oraz Pana Dr hab. inż. Radosława Cellmera, prof. n. UWM  z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Z recenzjami rozprawy doktorskiej pt. „Modelowanie wartości rynkowej i...
21/05/2018, 15:57 / dr inż. Agnieszka Bieda
1 marca 2018 roku Rada Wydziału GGiIŚ wyznaczyła jako Recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Magdaleny Wanat-Milaniak: Pana Dr hab. inż. Pawła Popielskiego, prof. n. PW z Politechniki Warszawskiej oraz Pana Dr hab. inż. Aleksandra Urbańskiego, prof. n. PK z Politechniki Krakowskiej. Z recenzjami rozprawy doktorskiej pt. „Zastosowanie metody periodogramu do klasyfikacji wyników pomiarów...
21/05/2018, 15:57 / dr inż. Agnieszka Bieda
19 marca 2018 roku Rada Wydziału GGiIŚ wyznaczyła jako Recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Żanny Stręk: Panią Prof. dr hab. Sabinę Źróbek z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Pana Dr hab. inż. Wojciecha Przegona prof. UR z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Z recenzjami rozprawy doktorskiej pt. „Hierarchizacja potrzeb wykonywania prac scalenia i...
21/05/2018, 15:47 / dr inż. Agnieszka Bieda
26 kwietnia 2018 roku odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej pt. "Monitoring geodezyjny ruchów mas ziemnych przy eksploatacji kruszywa spod lustra wody w aspekcie bezpieczeństwa obiektów inżynierskich", której autorem jest Pan mgr inż. Dominik Madusiok.17 maja br. Rada Wydziału GGiIŚ podjęła Uchwałę w sprawie nadania Doktorantowi stopnia Doktora Nauk Technicznych w...
25/04/2018, 08:35 / dr inż. Agnieszka Bieda
W dniu 19 kwietnia 2018 roku roku Rada Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska wyraziła zgodę na przyjecie postępowań habilitacyjnych dr inż. Małgorzaty Buśko, dra inż. Przemysława Lenia oraz dra inż. Janusza Ruska. Dr inż. Małgorzata Buśko: Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego AutoreferatDr inż. Przemysław Leń: Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego AutoreferatDr inż. Janusz Rusek: Wniosek o przeprowadzenie...
20/04/2018, 09:17 / dr inż. Agnieszka Bieda
19 kwietnia 2018 roku Rada Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii środowiska podjęła pięć uchwał w sprawie nadania stopni Doktora Nauk Technicznych. Pani mgr inż. Agnieszka Pęska-Siwik otrzymała stopień w dyscyplinie geodezja i kartografia, specjalność kataster i gospodarka nieruchomościami. Publiczna obrona rozprawy doktorskiej pt. "Ustalenie przebiegu granic nieruchomości w aspekcie wiarygodności wybranych atrybutów działki...
20/04/2018, 09:04 / mgr inż. Olga Sopata
19 kwietnia 2018 roku Rada Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska podjęła uchwałę o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauki techniczne, dyscyplinie inżynieria środowiska, specjalność gospodarka odpadami, Pani Dr inż. Katarzynie Grzesik. Podstawą nadania stopnia były cykl powiązanych tematycznie publikacji pod tytułem „Analiza cyklu życia w ocenie metod zagospodarowania odpadów komunalnych".Gratulujemy!
05/04/2018, 10:26 / dr inż. Agnieszka Bieda
25 stycznia 2018 roku Rada Wydziału GGiIŚ wyznaczyła jako Recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Krzysztofa Topolskiego: Pana Prof. dr hab. inż. Eugeniusza Mokrzyckiego z Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk oraz Pana Prof. dr hab. inż. Józefa Dubińskiego z Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach. Z recenzjami rozprawy doktorskiej pt. „Izolacja podłoża...
14/03/2018, 15:57 / dr inż. Agnieszka Bieda
14 grudnia 2017 roku Rada Wydziału GGiIŚ wyznaczyła jako Recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Dominika Madusioka: Pana Dr hab. inż. Ryszarda Mielimąkę, prof. n. PŚl z Politechniki Śląskej oraz Pana Dr hab. inż. Andrzeja Kwintę z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Z recenzjami rozprawy doktorskiej pt. „Monitoring geodezyjny ruchów mas ziemnych przy eksploatacji...
16/02/2018, 09:56 / dr inż. Agnieszka Bieda
14 grudnia 2017 roku Rada Wydziału GGiIŚ wyznaczyła jako Recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Agnieszki Pęskiej-Siwik: Pana Prof. dr hab. inż. Ryszarda Źróbka z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Pana dr hab. inż. Marcina Karabina z Politechniki Warszawskiej. Z recenzjami rozprawy doktorskiej pt. „Ustalenie przebiegu granic nieruchomości w aspekcie wiarygodności wybranych atrybutów...
09/02/2018, 11:43 / dr inż. Agnieszka Bieda
14 grudnia 2017 roku Rada Wydziału GGiIŚ wyznaczyła jako Recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Dariusza Młyńskiego (UR w Krakowie): Panią dr hab. inż.  Tamarę  Agatę  Tokarczyk, prof. n. IMGW z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowego Instytutu Badawczego oraz Pana dr hab. inż. Mariusza Sojkę z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Z...
26/01/2018, 11:49 / dr inż. Agnieszka Bieda
25 stycznia 2018 roku Rada Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska podjęła uchwałę o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauki techniczne, dyscyplinie geodezja i kartografia, specjalność fotogrametria i teledetekcja, Pani Dr inż. Urszuli Marmol. Podstawą nadania stopnia była monografia pt. „Analiza falkowa danych lotniczego skaningu laserowego w procesie automatycznej ekstrakcji wybranych obiektów".Gratulujemy!
26/01/2018, 10:53 / dr inż. Agnieszka Bieda
11 stycznia 2018 roku odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej pt. "Możliwości wykorzystania modelu EDF w prognozowaniu przemieszczeń zapory betonowej na przykładzie Zapory Solina", której autorką jest Pani mgr inż. Aleksandra Bąk.25 stycznia br. Rada Wydziału GGiIŚ podjęła Uchwałę w sprawie nadania Doktorantce stopnia Doktora Nauk Technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska,...
24/01/2018, 14:08 / dr inż. Agnieszka Bieda
14 września 2017 roku Rada Wydziału GGiIŚ wyznaczyła jako Recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Krzysztofa Dziedzica: Dr hab. inż. Andrzeja Białowca, prof. n. UP z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz Dr hab. inż. Rafała Kobyłeckiego, prof. n. PCz z Politechniki Częstochowskiej. Z recenzjami rozprawy doktorskiej pt. „Analiza procesu spalania biomasy odpadowej z fermentacji metanowej” można...
04/01/2018, 10:38 / dr inż. Agnieszka Bieda
19 października 2017 roku Rada Wydziału GGiIŚ wyznaczyła jako Recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Mateusza Ilby: Prof. dr hab. inż. Elżbietę Bielecką z Wojskowej Akademii Technicznej oraz Dr hab. inż. Agnieszkę Zwirowicz-Rutkowską z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Z recenzjami rozprawy doktorskiej pt. „Parametry nasłonecznienia budynków jako elementy składowe bazy danych CityGML” można się już zapoznać: - opinia Pani Prof. dr...
15/12/2017, 09:39 / dr inż. Agnieszka Bieda
W dniu 14.12.2017 roku Rada Wydziała GGiIŚ wyraziła zgodę na przyjecie postępowania habilitacyjnego Pani Dr inż. Katarzyny Grzesik oraz na wyznaczenie recenzenta, członka i sekretarza komisji habilitacyjnej. Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnegoAutoreferat dotyczący dorobku, osiągnięć naukowych, dydaktycznych i organizacyjnych
15/12/2017, 09:05 / dr inż. Agnieszka Bieda
23 listopada 2017 roku odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej pt. "Zastosowanie imersyjnych obrazów wideo do fotogrametrycznych pomiarów 3D", której autorem jest Pan mgr inż. Karol Kwiatek.14 grudnia br. Rada Wydziału GGiIŚ podjęła Uchwałę w sprawie nadania Doktorantowi stopnia Doktora Nauk Technicznych w dyscyplinie geodezja i kartografia, specjalnosć fotogrametria i geoinformatyka.   Promotorem pracy była...
15/12/2017, 09:00 / dr inż. Agnieszka Bieda
14 grudnia 2017 roku Rada Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska podjęła dwie uchwały o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego.Dr inż. Karol Firek otrzymał stopień w dyscyplinie inżynieria środowiska, specjalność budownictwo na terenach górniczych. Podstawą nadania był monotematyczny cykl publikacji pt. „Wpływ oddziaływań górniczych na intensywność uszkodzeń budynków”.Dr inż. Monika Mika z Uniwersytetu...
05/12/2017, 11:26 / dr inż. Agnieszka Bieda
13 lipca 2017 roku Rada Wydziału GGiIŚ wyznaczyła jako Recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Aleksandry Bąk: Dr hab. inż. Pawła Popielskiego, prof. n. PW z Politechniki Warszawskiej oraz Dr hab. inż. Aleksandra Urbańskiego, prof. n. PRz z Politechniki Rzeszowskiej. Z recenzjami rozprawy doktorskiej pt. „Możliwości wykorzystania modelu EDF w prognozowaniu przemieszczeń zapory betonowej na przykładzie...
12/11/2017, 10:32 / dr inż. Agnieszka Bieda
26 października 2017 roku odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej pt. "Modelowanie obniżeń powierzchni terenu na skutek zmian hydrogeologicznych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji", której autorem jest Pan mgr inż. Wojciech Witkowski.9 listopada br. Rada Wydziału GGiIŚ podjęła Uchwałę w sprawie nadania Doktorantowi stopnia Doktora Nauk Technicznych w dyscyplinie geodezja górnicza i ochrona terenów górniczych.   Promotorem...
18/09/2017, 15:21 / dr inż. Agnieszka Bieda
14 września 2017 roku Rada Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska podjęła uchwałę o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauki techniczne, dyscyplinie geodezja i kartografia, specjalność geodezja wyższa, Panu Dr inż. Marcinowi Ligasowi. Podstawą nadania stopnia były cykl powiązanych tematycznie publikacji pod tytułem „Optymalizacja wydajności wybranych metod i algorytmów...
11/09/2017, 16:46 / dr inż. Agnieszka Bieda
29 czerwca 2017 roku Rada Wydziału GGiIŚ wyznaczyła jako Recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Wojciecha Witkowskiego: Dr hab. inż. Andrzeja Kowalskiego, prof. n. GIG z Głównego Instytutu Górnictwa oraz Dr hab. inż. Jana Blachowskiego z Politechniki Wrocławskiej. Z recenzjami rozprawy doktorskiej pt. „Modelowanie obniżeń powierzchni terenu na skutek zmian hydrogeologicznych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji” można się już zapoznać: - opinia Pana Dr hab. inż. Andrzeja...
20/07/2017, 13:52 / dr inż. Agnieszka Bieda
25 maja 2017 roku Rada Wydziału GGiIŚ wyznaczyła jako Recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Karola Kwiatka: Dr hab. inż. Michała Kędzierskiego, prof. n. WAT z Wojskowej Akademii Technicznej oraz Dr hab. inż. Marka Przyborskiego, prof. n. PG z Politechniki Gdańskiej. Z recenzjami rozprawy doktorskiej pt. „Zastosowanie imersyjnych obrazów wideo do fotogrametrycznych pomiarów...
30/06/2017, 20:44 / dr inż. Agnieszka Bieda
W dniu 29 czerwca 2017 roku roku Rada Wydziału GGiIŚ wyraziła zgodę na przyjecie postępowań habilitacyjnych dra inż. Karola Firka, dr inż. Urszuli Marmol oraz dr inż. Moniki Miki.Dr inż. Karol Firek: Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego Autoreferat Dr inż. Urszula Marmol: Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego Autoreferat Dr inż. Monika Mika: Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego Autoreferat
18/04/2017, 10:09 / dr inż. Agnieszka Bieda
23 marca br. Rada Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska pojęła uchwałę w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora nauk technicznych dr hab. inż. Danielowi Słysiowi.   treść uchwały
08/03/2017, 20:53 / dr inż Agnieszka Bieda
Miło nam poinformować, że Pani dr hab. inż. Beata Hejmanowska, prof. n. AGH postanowieniem Prezydenta RP Andrzeja Dudy z dnia 9 lutego 2017 roku otrzymała tytuły profesora nauk technicznych. Uroczystość wręczenia aktu nominacyjnego odbyła się 8 marca 2017 roku w Pałacu Prezydenckim.Gratulujemy!
02/03/2017, 11:35 / dr inż. Agnieszka Bieda
W dniu 16 lutego 2017 roku roku Rada Wydziału GGiIŚ wyraziła zgodę na przyjecie postępowania habilitacyjnego dr inż. Witolda Paleczka. Wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego Autoreferat
20/02/2017, 10:55 / dr inż. Agnieszka Bieda
16 lutego 2017 roku Rada Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska podjęła uchwałę o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauki techniczne, dyscyplinie inżynieria środowiska, specjalność technologie oczyszczania wody i ścieków, Panu Dr inż. Tomaszowi Bergierowi. Podstawą nadania były cykl monotematycznych publikacji pod tytułem „Zastosowanie technologii hydrofitowej do rozwiązania problemu ścieków deszczowych zanieczyszczonych...
19/01/2017, 11:30 / dr inż. Agnieszka Bieda
19 stycznia 2017 roku Rada Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska podjęła uchwałę o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauki techniczne, dyscyplinie geodezja i kartografia, specjalność geodezja inżynieryjno-przemysłowa, Panu Dr inż. Tomaszowi Owerko. Podstawą nadania były cykl monotematycznych publikacji oraz objętych ochroną wzorów użytkowych pod wspólnym tytułem „Zastosowanie, opracowanie oraz integracja technologii...
28/10/2016, 13:28 / dr inż. Agnieszka Bieda
30 czerwca 2016 roku Rada Wydziału GGiIŚ wyznaczyła jako Recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Katarzyny Bobkowskiej: Płk dr hab. inż. Michała Kędzierskiego, prof. n. WAT z Wojskowej Akademii Technicznej oraz Dr hab. inż. Zygmunta Paszotty, prof. n. UWM z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Z recenzjami rozprawy doktorskiej pt. „Wykrywanie cech charakterystycznych mimiki twarzy...
28/10/2016, 11:52 / dr inż. Agnieszka Bieda
20 października 2016 roku Rada Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska podjęła uchwałę o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauki techniczne, dyscyplinie Inżynieria Środowiska, specjalność wodociągi i kanalizacja Panu Dr inż. Andrzejowi Raganowiczowi. Podstawą nadania była monografia pt. „Kryteria i metodyka oceny stanu technicznego sieci kanalizacyjnej”.   Gratulujemy.
28/10/2016, 11:46 / dr inż Agnieszka Bieda
W dniu 20.10.2016 roku Rada Wydziała GGiIŚ wyraziła zgodę na przyjecie postępowania habilitacyjnego Pana dr inż. Tomasza Bergiera i Pana dr inż. Tomasza Owerko.Dr inż. Tomasz BergierWniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego AutoreferatDr inż. Tomasz OwerkoWniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego Autoreferat
03/10/2016, 10:33 / dr inż. Agnieszka Bieda
29 września 2016 roku Rada Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska podjęła trzy uchwały o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego.Dr inż. Agnieszka Malinowska otrzymała stopień w dyscyplinie geodezja i kartografia, specjalność ochrona terenów górniczych. Podstawą nadania był monotematyczny cykl publikacji pt. „Modelowanie zagrożenia na terenach górniczych i zarządzanie ryzykiem w warunkach niepewności przy...
30/06/2016, 11:11 / dr inż. Agnieszka Bieda
30 czerwca 2016 roku Rada Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska podjęła trzy uchwały o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego. Dr inż. Jarosław Bydłosz otrzymał stopień w dyscyplinie geodezja i kartografia, specjalność Systemy Informacji Przestrzennej i kataster. Podstawą nadania był monotematyczny cykl publikacji pt. „Modelowanie profilu krajowego katastru”.Dr inż. Leszek Pająk otrzymał...
17/06/2016, 09:05 / dr inż. Agnieszka Bieda
W dniu 19.05.2016 roku Rada Wydziała GGiIŚ wyraziła zgodę na przyjecie postępowania habilitacyjnego Pani Dr inż. Agnieszki Malinowskiej, Pana Dr inż. Sławomira Mikruta oraz Pana Dr inż. Andrzeja Raganowicza. Wniosek Pani Dr inż. Agnieszki MalinowksiejAutoreferat Pani Dr inż. Agnieszki MalinowskiejWniosek Pana Dr inż. Sławomira MikrutaAutoreferat Pana Dr inż. Sławomira MikrutaWniosek Pana Dr inż....
27/05/2016, 16:16 / dr inż. Agnieszka Bieda
25 lutego 2016 roku Rada Wydziału GGiIŚ wyznaczyła jako Recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Jacka Strzelczyka: Prof. dr hab. Marka Granicznego z Państwowego Instytut Geologiczny w Warszawie oraz Prof. dr hab. Katarzynę Dąbrowską-Zielińską z Instytutu Geodezji i Kartografii w Warszawie.Z recenzjami rozprawy doktorskiej pt. „Metoda identyfikacji obiektów koherentnych na obrazach SAR...
21/05/2016, 17:03 / dr inż Agnieszka Bieda
19 maja 2016 roku Rada Wydziału GGiIŚ podjęła uchwałę o nadaniu Pani dr inż. Agnieszce Włodyce-Bergier stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych, dyscyplinie inżynieria środowiska, specjalności technologie oczyszczania wody i ścieków.Podstawą nadania stopnia była monografia pt. "Wpływ promieniowania UV254 na powstawanie halogenowych organicznych ubocznych produktów dezynfekcji w wodzie basenowej" -...
15/05/2016, 16:24 / dr inż. Agnieszka Bieda
22 marca 2016 roku odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej pt. "Integracja Numerycznego Modelu Terenu z powierzchniowym rozkładem temperatury", której autorem jest Pani mgr inż. Paulina Lewińska. 14 kwietnia br. Rada Wydziału GGiIŚ podjęła Uchwałę w sprawie nadania Doktorantce stopnia Doktora Nauk Technicznych w dyscyplinie geodezja i kartografia, specjalność geodezja inżynieryjna...
15/05/2016, 16:19 / dr inż. Agnieszka Bieda
14 kwietnia 2016 roku Rada Wydziału GGiIŚ pojęła uchwałę w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauki techniczne, dyscyplinie geodezja i kartografia, specjalności geodezja stosowana,  Panu dr inż. Januszowi Dąbrowskiemu. Podstawą nadania stopnia były monotematyczny cykl publikacji nt. "Optymalizacja dokładności wyznaczania współrzędnych punktów osnów do pomiarów realizacyjnych oraz do obserwacji przemieszczeń punktów...
04/05/2016, 08:57 / dr inż. Agnieszka Bieda
25 lutego 2016 roku Rada Wydziału GGiIŚ wyznaczyła jako Recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Nguyen Viet Nghia: Prof. dr hab. inż. Tran Dinh To z Wietnamskiej Akademii Nauk oraz Dr hab. inż. Ryszarda Mielimąkę, prof. n. PŚ z Politechniki Śląskiej.Z recenzjami rozprawy doktorskiej pt. „Geodezyjne badanie naturalnych i technogennych ruchów powierzchni...
18/03/2016, 08:30 / dr inż. Agnieszka Bieda
3 marca 2016 roku odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej pt. "Koncepcja modernizacji ewidencji gruntów i budynków w aspekcie potrzeb harmonizacji i interoperacyjności baz danych ewidencyjnych", której autorem jest Pan mgr inż. Józef Maślanka. 17 marca br. Rada Wydziału GGiIŚ podjęła Uchwałę w sprawie nadania Doktorantowi stopnia Doktora Nauk Technicznych w dyscyplinie geodezja...
10/03/2016, 15:54 / dr inż. Agnieszka Bieda
25 lutego br. Rada Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska pojęła uchwałę w sprawie poparcia wniosku o nadanie tytułu profesora nauk technicznych dr hab. Jerzemu Bartnickiemu. treść uchwały
01/03/2016, 09:32 / dr inż. Agnieszka Bieda
W dniu 25.02.2016 roku Rada Wydziała GGiIŚ wyraziła zgodę na przyjecie postępowania habilitacyjnego Pani Dr inż. Agnieszki Włodyki-Bergier oraz Pana Dr inż. Leszka Pająka.Autoreferat Pani Dr inż. Agnieszki Włodyki-BergierAutoreferat Pana Dr inż. Leszka Pająka 
01/03/2016, 09:22 / dr inż. Agnieszka Bieda
16 lutego 2016 roku odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej pt. "Integrated system of laser biotechnology for production of biomass and application of clean thermal technologies for production of bio-energy", której autorem jest Pan mgr inż. Obid Tursunov. 25 lutego br. Rada Wydziału GGiIŚ podjęła Uchwałę w sprawie nadania Doktorantowi stopnia Doktora Nauk...
01/03/2016, 09:21 / dr inż. Agnieszka Bieda
4 lutego 2016 roku odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej pt. "Geowizualizacja z parametrami wpływającymi na percepcję treści mapy cyfrowej", której autorem jest Pan mgr inż. Michał Lupa. 25 lutego br. Rada Wydziału GGiIŚ podjęła Uchwałę w sprawie nadania Doktorantowi stopnia Doktora Nauk Technicznych w dyscyplinie geodezja i kartografia, specjalność geoinformatyka.   Promotorem pracy był Prof. dr...
25/02/2016, 16:08 / dr inż. Agnieszka Bieda
3 grudnia 2015 roku Rada Wydziału GGiIŚ wyznaczyła jako Recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Pauliny Lewińskiej: Dr hab. inż. Kazimierza Ćmielewskiego, prof. n. UP z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz Dr hab. inż. Jana Rodzika, prof. n. UMCS z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.Z recenzjami rozprawy doktorskiej pt. „Integracja Numerycznego Modelu...
04/02/2016, 18:49 / A.Bieda
13 stycznia 2016 roku odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej pt. "Klasyfikacja chmury punktów z mobilnego skaningu laserowego dla potrzeb monitorowania skrajni kolejowej", której autorem jest Pani mgr inż. Elżbieta Pastuacha. 21 stycznia br. Rada Wydziału GGiIŚ podjęła Uchwałę w sprawie nadania Doktorantce stopnia Doktora Nauk Technicznych w dyscyplinie geodezja i kartografia,...
27/01/2016, 13:33 / dr inż. Agnieszka Bieda
17 grudnia 2015 roku Rada Wydziału GGiIŚ wyznaczyła jako Recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Józefa Maślanki: Prof. dr hab. inż. Karola Nogę z Wyższej Szkoły Inżynieryjno-Ekonomicznej w Rzeszowie oraz Prof. dr hab. inż. Ryszarda Źróbka z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Z recenzjami rozprawy doktorskiej pt. „Koncepcja modernizacji ewidencji gruntów i budynków...
18/01/2016, 21:13 / dr inż. Agnieszka Bieda
15 października 2015 roku Rada Wydziału GGiIŚ wyznaczyła jako Recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Obida Tursunova: Dr hab. inż. Artura Badyda z Politechniki Warszawskiej, Prof. dr hab. Franciszeka Duberta z Polskiej Akademii Nauk w Krakowie oraz Prof. dr hab. inż. Stanisława Kandefera z Politechniki Krakowskiej. Z recenzjami rozprawy doktorskiej pt. „Integrated...
18/12/2015, 11:42 / A.Bieda
15 października 2015 roku Rada Wydziału GGiIŚ wyznaczyła jako Recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Michała Lupy:  Dr hab. inż. Halinę Klimczak, prof. n. UP z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz Dr hab. inż. Elżbietę Lewandowicz, prof. n. UWM z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Z recenzjami rozprawy doktorskiej pt. „Geowizualizacja z parametrami wpływającymi...
16/12/2015, 16:34 / dr inż. Agnieszka Bieda
5 listopada 2015 roku Rada Wydziału GGiIŚ wyznaczyła jako Recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Elżbiety Pastucha: Prof. dr hab. inż. Andrzeja Borkowskiego z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz Dr hab. inż. Ireneusza Wyczałka z Politechniki Poznańskiej. Z recenzjami rozprawy doktorskiej pt. „Klasyfikacja chmury punktów z mobilnego skaningu laserowego dla potrzeb monitorowania skrajni...
03/12/2015, 20:38 / A.Bieda
3 grudnia 2015 roku Rada Wydziału GGiIŚ pojęła uchwałę w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauki techniczne, dyscyplinie geodezja i kartografia, specjalność gospodarka nieruchomościami i kataster, Pani dr inż. Anicie Kwartnik-Pruc. Podstawą nadania stopnia były monotematyczny cykl publikacji pt. "Analiza i weryfikacja geodezyjno-prawnych procedur związanych z wybranymi procesami gospodarki nieruchomościami".   Gratulujemy.
03/12/2015, 20:35 / dr inż. Agnieszka Bieda
17 listopada 2015 roku odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej pt. "Bezkontaktowe metody wyznaczania przemieszczeń i deformacji ścian oporowych", której autorem jest Pani mgr inż. Olga Kuras. 3 grudnia br. Rada Wydziału GGiIŚ podjęła Uchwałę w sprawie nadania Doktorantce stopnia Doktora Nauk Technicznych w dyscyplinie geodezja i kartografia, specjalność geodezja inżynieryjno-przemysłowa. Promotorem pracy był...
07/11/2015, 15:03 / dr inż. Agnieszka Bieda
5 listopada 2015 roku Rada Wydziału GGiIŚ pojęła uchwałę w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauki techniczne, dyscyplinie geodezja i kartografia, specjalności kartografia i geoinformatyka, Panu dr inż. Krystianowi Koziołowi.Podstawą nadania stopnia były monotematyczny cykl publikacji nt."Automatyzacja procesu tworzenia uogólnionych obiektów przestrzennych".Gratulujemy.
07/11/2015, 15:00 / dr inż. Agnieszka Bieda
22 października 2015 roku odbyły się publiczne obrony dwóch rozpraw doktorskich:1. „Inwentaryzacja wyrobiska górniczego kopalni węgla brunatnego metodą fotogrametrii cyfrowej”  - Autor: mgr inż. Anna Gawin, Promotor: dr hab. inż. Regina Tokarczyk, prof. n. AGH2. „Detekcja krawędzi dachów budynków na podstawie lotniczego skaningu laserowego "full-waveform"”  - Autor: mgr inż. Małgorzata Słota, Promotor: prof. dr...
06/10/2015, 22:22 / dr inż. Agnieszka Bieda
25 czerwca 2015 roku Rada Wydziału GGiIŚ wyznaczyła jako Recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Olgi Kuras: Prof. dr hab. inż. Bogdan Wolski z Politechniki Świętokrzyskiej oraz Dr hab. inż. Andrzeja Kwintę z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Z recenzjami rozprawy doktorskiej pt. "Bezkontaktowe metody wyznaczania przemieszczeń i deformacji ścian oporowych" można się już...
25/09/2015, 07:52 / dr inż. Agnieszka Bieda
22 września 2015 roku odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej pt. „Zastosowanie sieci ASG-EUPOS do modelowania lokalnej quasi-geoidy", której autorem jest Pan mgr inż. Łukasz Borowski. 24 września br. Rada Wydziału GGiIŚ podjęła Uchwałę w sprawie nadania Doktorantowi stopnia Doktora Nauk Technicznych w dyscyplinie geodezja i kartografia, specjalność geodezja wyższa i satelitarna. Promotorem pracy...
17/09/2015, 22:05 / dr inż. Agnieszka Bieda
25 czerwca 2015 roku Rada Wydziału GGiIŚ wyznaczyła jako Recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Małgorzaty Słoty: Dr hab. inż. Zdzisława Kurczyńskiego, prof. n. PW z Politechniki Warszawskiej oraz Dr hab. inż. Piotra Wężyka z z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Z recenzjami rozprawy doktorskiej pt. „Detekcja krawędzi dachów budynków na podstawie lotniczego skaningu laserowego...
24/07/2015, 15:28 / dr inż. Agnieszka Bieda
21 maja 2015 roku Rada Wydziału GGiIŚ wyznaczyła jako Recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Anny Gawin: Prof. dr hab. inż. Jerzego Bernasika oraz Dr hab. inż. Zdzisław Kurczyński, prof. n. PW - Politechnika Warszawska. Z recenzjami rozprawy doktorskiej pt. „Inwentaryzacja wyrobiska górniczego kopalni węgla brunatnego metodą fotogrametrii cyfrowej"  można się już zapoznać: - opinia...
17/07/2015, 10:10 / dr inż. Agnieszka Bieda
9 lipca 2015 roku Rada Wydziału GGiIŚ pojęła uchwały w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauki techniczne, dyscyplinie geodezja i kartografia, Panom Dr inż. Krzysztofowi Nausowi oraz Dr inż. Mariuszowi Wążowi, z Akademii Marynarki Wojennej w Gdynii.Podstawą nadania stopnia były monotematyczne cykle publikacji. Pan Dr inż. Krzysztof Naus zatytułował...
30/06/2015, 12:09 / dr inż. Agnieszka Bieda
21 maja 2015 roku Rada Wydziału GGiIŚ wyznaczyła jako Recenzentów w przewodzie doktorskim  mgr inż. Łukasza Borowskiego: Dr hab. inż. Janusza Walo, prof. PW z Politechniki Warszawskiej oraz Dr hab. inż. Jacka Kudrysa. Z recenzjami rozprawy doktorskiej pt. „Zastosowanie sieci ASG-EUPOS do modelowania lokalnej quasi-geoidy"  można się już zapoznać: - opinia Pana Dr...
25/06/2015, 13:07 / dr inż. Agnieszka Bieda
9 czerwca 2015 roku odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej pt. „Analiza metod estymacji odpornej w aspekcie wyznaczania przemieszczeń punktów sieci geodezyjnej", której autorem jest Pan mgr inż. Marek Banaś. 25 czerwca br. Rada Wydziału GGiIŚ podjęła Uchwałę w sprawie nadania Doktorantowi stopnia Doktora Nauk Technicznych w dyscyplinie geodezja i kartografia.  Promotorem pracy był...
16/06/2015, 18:47 / dr inż. Agnieszka Bieda
5 maja 2015 roku odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej pt. „Zmodyfikowana metoda iloczynu skalarnego służąca do badania kierunku filtracji w zaporach ziemnych", której autorem jest Pan mgr inż. Stanisław Lach. 21 maja br. Rada Wydziału GGiIŚ podjęła Uchwałę sprawie nadania Doktorantowi stopnia Doktora Nauk Technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska, specjalność: inżynieria...
11/05/2015, 21:24 / dr inż. Agnieszka Bieda
12 marca 2015 roku Rada Wydziału GGiIŚ wyznaczyła jako Recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Marka Banasia: Prof. dr hab. inż. Ryszarda Grabowskiego z Politechniki Białostockiej oraz Dr hab. inż. Waldemara Krupińskiego, prof. n. WSI-E z Wyższej Szkoły Inżynieryjno-Ekonomicznej w Rzeszowie. Z recenzjami rozprawy doktorskiej pt. "Analiza metod estymacji odpornej w aspekcie...
13/04/2015, 07:42 / dr inż. Agnieszka Bieda
22 stycznia 2015 roku Rada Wydziału GGiIŚ wyznaczyła jako Recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Stanisława Lacha: Dr hab. inż. Pawła Popielskiego, prof. n. Politechniki Warszawskiej oraz Prof. dr hab. inż. Elenę Neverova-Dziopak (WGGiIŚ AGH). Z recenzjami rozprawy doktorskiej pt. "Zmodyfikowana metoda iloczynu skalarnego służąca do badania kierunku filtracji w zaporach...
10/04/2015, 10:32 / dr inż. Agnieszka Bieda
12 marca 2015 roku Rada Wydziału GGiIŚ wyznaczyła jako Recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Marka Banasia: Dr hab. inż. Waldemara Krupińskiego, prof. n. WSI-E z Wyższej Szkoły Inżynieryjno-Ekonomicznej w Rzeszowie oraz Prof. dr hab. inż. Ryszarda Grabowskiego z Politechniki Białostockiej. Rozprawa doktorska Pana Mgr inż. Marka Banasia nosi tytuł "Analiza...
23/03/2015, 12:46 / dr inż. Agnieszka Bieda
Miło nam poinformować, że Pan dr hab. inż. Ryszard Hejmanowski, prof. n. AGH postanowieniem Prezydenta RP z dnia 17 lutego 2015 roku otrzymał tytuły profesora nauk technicznych.Gratulujemy!
27/01/2015, 10:11 / dr inż. Agnieszka Bieda
Zapraszamy na Seminaria Wydziałowe, które odbędą się w dniu 29.01.2015 r. (tj. we czwartek) w sali 102, I p. paw. C-4. O godz. 10:00 dr inż. Mariusz Wąż z Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni przedstawi referat pt. "Przetwarzanie obrazów na potrzeby wyznaczania pozycji". O godz. 11:30 dr inż. Krzysztof Naus...
24/01/2015, 21:47 / dr inż. Agnieszka Bieda
Miło nam poinformować, że Pani dr hab. inż. Elena Neverova-Dziopak, prof. n. AGH oraz Pan dr hab. inż. Krystian Pyka, prof. n. AGH postanowieniem Prezydenta RP z dnia 19 grudnia 2014 roku otrzymali tytuły profesora nauk technicznych.21 stycznia 2015 roku Prezydent RP Bronisław Komorowski wręczył Im nominacje profesorskie. Gratulujemy!
20/12/2014, 23:32 / dr inż. Agnieszka Bieda
27 listopada 2014 odbyły się publiczne obrony rozpraw doktorskich: 1. "Metodyka geodezyjnych badań odkształceń w diagnostyce wieloprzewodowych kominów przemysłowych"  - Autor: mgr inż. Edyta Puniach, Promotor: dr hab. inż. Rajmund Oruba, prof. n. AGH.2. "Analiza porównawcza metod przetwarzania danych hiperspektralnych o zróżnicowanej rozdzielczości"  - Autor: mgr inż. Ewa Głowienka-Mikrut, Promotor: dr hab. inż. Beata Hejmanowska, prof....
12/11/2014, 10:35 / dr inż. Agnieszka Bieda
25 września 2014 roku Rada Wydziału GGiIŚ wyznaczyła jako Recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Edyty Puniach: Prof. dr hab. inż. Jana Gocała oraz Dr hab. inż. Andrzeja Pachuta, prof. n. PW z Politechniki Warszawskiej. Z recenzjami rozprawy doktorskiej pt. "Metodyka geodezyjnych badań odkształceń w diagnostyce wieloprzewodowych kominów przemysłowych"  można się już...
02/11/2014, 21:07 / dr inż. Agnieszka Bieda
16 października 2014 odbyły się publiczne obrony rozpraw doktorskich: 1. „Integracja systemów GPS i GLONASS w precyzyjnych opracowaniach pomiarów satelitarnych”  - Autor: mgr inż. Kamil Maciuk, Promotor: dr hab. inż. Jacek Kudrys 2. „Uogólniony operator harmonizacji w cyfrowej generalizacji kartograficznej”  - Autor: mgr inż. Stanisław Szombara, Promotor: dr hab. inż Jadwiga Maciaszek, prof. n. AGH 23 października 2014...
23/10/2014, 21:29 / dr inż. Agnieszka Bieda
25 września 2014 roku Rada Wydziału GGiIŚ wyznaczyła jako Recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Edyty Puniach: Prof. dr hab. inż. Jana Gocała oraz Dr hab. inż. Andrzeja Pachuta, prof. n. PW z Politechniki Warszawskiej. Z recenzjami rozprawy doktorskiej pt. "Metodyka geodezyjnych badań odkształceń w diagnostyce wieloprzewodowych kominów przemysłowych"  można się już...
03/10/2014, 10:55 / dr inż. Agnieszka Bieda
10 kwietnia 2014 roku Rada Wydziału GGiIŚ wyznaczyła jako Recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Ewy Głowienki-Mikrut: Prof. dr hab. inż. Józefa Jachimskiego oraz Dr hab. inż. Stanisława Lewińskiego, prof. nadzw. z Centrum Badań Kosmicznych w Warszawie.Z recenzjami rozprawy doktorskiej pt. "Analiza porównawcza metod przetwarzania danych hiperspektralnych o zróżnicowanej rozdzielczości" ...
17/09/2014, 09:15 / A.Bieda
3 lipca 2014 roku Rada Wydziału GGiIŚ wyznaczyła jako Recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Stanisława Szombary: Dr hab inż. Elżbietę Bielecką, prof. n. WAT z Wojskowej Akademii Technicznej oraz Dr hab. inż. Halinę Klimczak. prof. n. UP z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Z recenzjami rozprawy doktorskiej pt. "Uogólniony operator harmonizacji...
17/09/2014, 08:25 / A.Bieda
3 lipca 2014 roku Rada Wydziału GGiIŚ wyznaczyła jako Recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Rafała Kocierza: Prof dr hab. inż. Henryka Brysia z Politechniki Krakowskiej oraz Prof. dr hab. inż. Aleksandra Wodyńskiego. Z recenzjami rozprawy doktorskiej pt. "Ocena oddziaływania wpływów termicznych na wyniki geodezyjnych pomiarów przemieszczeń budowli żelbetowych"  można się...
11/09/2014, 08:32 / A.Bieda
8 maja 2014 roku Rada Wydziału GGiIŚ wyznaczyła jako Recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Kamila Maciuka: Dr hab. inż. Piotra Banasika, prof. n. AGH oraz Dr hab. inż. Zofię Rzepecką, prof. n. UWM z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Z recenzjami rozprawy doktorskiej pt. "Integracja systemów GPS i GLONASS w precyzyjnych...
09/09/2014, 10:24 / dr inż. Agnieszka Bieda
29 maja 2014 roku Rada Wydziału GGiIŚ wyznaczyła jako Recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Moniki Balawejder: Dr hab. inż. Wojciecha Przegona, prof. UR w Krakowie oraz Prof. dr hab. inż. Konrada Eckesa.Z recenzjami rozprawy doktorskiej pt. "Ocena wpływu lokalizacji autostrady na zagospodarowanie przestrzenne gruntów wsi i określenie sposobów likwidacji...
28/07/2014, 13:05 / dr inż. Agnieszka Bieda
3 lipca 2014 roku Rada Wydziału GGiIŚ pojęła uchwałę w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego Panu Dr inż. Sławomirowi Porzuckowi. Podstawą nadania stopnia była monografia pt. "Wykrywanie rozluźnień i spękań górotworu nad pustkami antropogenicznymi metodą mikrograwimetryczną". Gratulujemy.
15/07/2014, 14:07 / dr inż. Agnieszka Bieda
29 maja 2014 roku Rada Wydziału GGiIŚ wyznaczyła jako Recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Moniki Balawejder: Dr hab. inż. Wojciecha Przegona, prof. UR w Krakowie oraz Prof. dr hab. inż. Konrada Eckesa.Promotorem rozprawy jest Pan Prof. dr hab. inż. Karol Noga. Z opinią Pana Dr hab. inż. Wojciecha Przegona, prof....
14/07/2014, 15:47 / dr inż. Agnieszka Bieda
10 kwietnia 2014 roku Rada Wydziału GGiIŚ wyznaczyła jako Recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Dariusza Bieguna: Dr hab. inż. Jadwigę Maciaszek, prof. n. AGH oraz Prof. dr hab. inż. Tadeusza Chrobaka  z Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu. Z recenzjami rozprawy doktorskiej pt. "Dynamiczne generowanie wielkoskalowych map górniczych w środowisku...
04/06/2014, 10:50 / dr inż. Agnieszka Bieda
29 maja 2014 roku Rada Wydziału GGiIŚ pojęła uchwałę w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauki techniczne, dyscyplinie geodezja i kartografia, Panu Dr inż. Tomaszowi Niemcowi. Podstawą nadania stopnia były dwa monotematyczne cykle publikacji pt."Techniczne przedsięwzięcia związane z usuwaniem albo zapobieganiem negatywnym skutkom podziemnej eksploatacji" oraz "Teoretyczne modelowanie...
08/05/2014, 12:58 / dr inż. Agnieszka Bieda
24 kwietnia 2014 odbyły się publiczne obrony rozpraw doktorskich: 1. „Zastosowanie GIS w planowaniu prac urządzeniowo-rolnych na obszarze województwa małopolskiego” - Autor: mgr inż. Beata Szafrańska, Promotor: Prof. dr hab. inż. Urszula Litwin1. „Kataster 3D w warunkach polskich” - Autor: mgr inż. Łukasz Śliwiński, Promotor: Dr hab. inż Piotr Parzych, prof....
26/03/2014, 13:11 / dr inż. Agnieszka Bieda
12 grudnia 2013 roku Rada Wydziału GGiIŚ wyznaczyła jako Recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Łukasza Śliwińskiego: Prof. hab. inż. Karola Nogę z Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie oraz Dr hab. inż. Piotra Cichocińskiego z AGH. Z recenzjami rozprawy doktorskiej pt. "Kataster 3D w warunkach polskich"  można się już...
25/03/2014, 14:30 / dr inż. Agnieszka Bieda
28 listopada 2013 roku Rada Wydziału GGiIŚ wyznaczyła jako Recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Łukasza Kuleszy: Dra hab. inż. Roberta Olszewskiego, prof. PW z Politechniki Warszawskiej oraz Dra hab. inż. Krystiana Pykę, prof. n. AGH.Z recenzjami rozprawy doktorskiej pt. "Porównanie metod estymacji przestrzennego rozkładu błędów numerycznych modeli terenu"  można...
21/03/2014, 09:58 / dr inż. Agnieszka Bieda
20 marca 2014 roku odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej pt. „Optymalizacja korekt lokalnych w zadaniach transformacji pomiędzy układami kartograficznymi na przykładzie układów 1965 i 2000”, której Autorem jest Pan mgr inż. Tomasz Świętoń. Tego samego dnia Rada Wydziału GGiIŚ podjęła Uchwałę w sprawie nadania Panu Magistrowi stopnia Doktora Nauk Technicznych...
21/03/2014, 09:53 / dr inż. Agnieszka Bieda
20 marca 2014 roku odbyło się kolokwium habilitacyjne Pana Dra inż. Michała Stracha. Tego samego dnia Rada Wydziału GGiIŚ podjęła uchwałę w sprawie nadania Panu Doktorowi stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie geodezja i kartografia, specjalność geodezja inżynieryjno-przemysłowa. Monografia habilitacyjna nosi tytuł "Nowoczesne techniki pomiarowe w procesie modernizacji i diagnostyce geometrii...
18/03/2014, 14:35 / dr inż. Agnieszka Bieda
Zalecenia Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów dotyczące działań stron postępowania habilitacyjnego można zobaczyć tutaj.Więcej informacji na stronie www.ck.gov.pl
14/03/2014, 19:22 / dr inż. Agnieszka Bieda
28 listopada 2013 roku Rada Wydziału GGiIŚ wyznaczyła jako Recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Beaty Szafrańskiej: Dra hab. inż. Katarzynę Sobolewską-Mikulską, prof. PW z Politechniki Warszawskiej oraz Dra hab. inż. Krystiana Pykę, prof. n. AGH. Z recenzjami rozprawy doktorskiej pt. "Zastosowanie GIS w planowaniu prac urządzeniowo-rolnych na obszarze województwa małopolskiego" ...
14/03/2014, 19:10 / dr inż. Agnieszka Bieda
6 marca 2014 roku Rada Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska podjęła trzy uchwały w sprawach o nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego. Stopnie przyznano:1. Panu Dr inż. Bogusławowi Bieda za monotematyczny cykl publikacji pt. "Metoda Monte Carlo w ocenie niepewności w stochastycznej analizie procesów wytwórczych i ekologicznych".2. Panu Dr...
18/02/2014, 11:57 / dr inż. Agnieszka Bieda
28 listopada 2013 roku Rada Wydziału GGiIŚ wyznaczyła jako Recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Tomasza Świętonia: Dra hab. inż. Tadeusza Gargułę z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie oraz Dra hab. inż. Piotra Banasika, prof. n. AGH.Z recenzjami rozprawy doktorskiej pt. "Optymalizacja korekt lokalnych w zadaniach transformacji pomiędzy układami kartograficznymi na...
20/12/2013, 21:30 / dr inż. Agnieszka Bieda
19 grudnia 2013 odbyły się publiczne obrony dwóch rozpraw doktorskich.Pierwsza pt. „Wiarygodność prognoz deformacji powierzchni terenu w aspekcie stosowanej metodyki walidacji”, której Autorem jest mgr inż. Anna Paulewicz.Promotorem pracy był dr hab. inż. Ryszard Hejmanowski, prof. n. AGHDruga pt. „Efekty jakościowe sieci klasycznych zintegrowanych z pomiarami GNSS w systemie ASG-EUPOS...
13/12/2013, 20:03 / dr inż. Agnieszka Bieda
12 grudnia 2013 roku odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej pt. „Wspomaganie technologii osadu czynnego pylistym keramzytem w sekwencyjnym reaktorze porcjowym”, której Autorem jest mgr inż. Adam Masłoń. Tego samego dnia Rada Wydziału GGiIŚ podjęła Uchwałę w sprawie nadania Panu Magistrowi stopnia Doktora Nauk Technicznych w dyscyplinie Inżynieria Środowiska, specjalność Inżynieria...


Redakcja: dr inż. Agnieszka Bieda
Realizacja i administracja: mgr inż. W.Adamczyk, mgr inż. J.Dziedzic