Habilitacje - 6 marca 2014

Drukuj
6 marca 2014 roku Rada Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska podjęła trzy uchwały w sprawach o nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego.

Stopnie przyznano:

1. Panu Dr inż. Bogusławowi Bieda za monotematyczny cykl publikacji pt. "Metoda Monte Carlo w ocenie niepewności w stochastycznej analizie procesów wytwórczych i ekologicznych".

2. Panu Dr inż. Pawłowi Hanusowi za monotematyczny cykl publikacji pt. „Optymalizacja wyznaczania granic nieruchomości dla potrzeb modernizacji ewidencji gruntów i budynków”.

Gratulujemy.