Obrona doktoratu - mgr inż. Anna Paulewicz, mgr inż. Grzegorz Oleniacz

Drukuj
19 grudnia 2013 odbyły się publiczne obrony dwóch rozpraw doktorskich.


Pierwsza pt. „Wiarygodność prognoz deformacji powierzchni terenu w aspekcie stosowanej metodyki walidacji”, której Autorem jest mgr inż. Anna Paulewicz.

Promotorem pracy był dr hab. inż. Ryszard Hejmanowski, prof. n. AGH


Druga pt. „Efekty jakościowe sieci klasycznych zintegrowanych z pomiarami GNSS w systemie ASG-EUPOS ze szczególnym uwzględnieniem sieci realizacyjnych”, której Autorem jest mgr inż. Grzegorz Oleniacz z Politechniki Rzeszowskiej.

Promotorem pracy był prof. dr hab. inż. Roman Kadaj


Tego samego dnia Rada Wydziału GGiIŚ podjęła Uchwały w sprawie przyjęcia publicznych obron ww. rozpraw doktorskich oraz w sprawie nadania Pani mgr inż. Annie Paulewicz oraz Panu mgr inż. Grzegorzowi Oleniaczowi stopnia Doktora Nauk Technicznych w dyscyplinie geodezja i kartografia.

Gratulujemy!