Habilitacja dr inż. Tomasza Lipeckiego

Drukuj

12 grudnia 2013 r. odbyło się kolokwium habilitacyjne dr inż. Tomasza Lipeckiego. Tego samego dnia Rada Wydziału GGiIŚ podjęła uchwałę w sprawie nadania Panu Doktorowi stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie geodezja i kartografia.

Monografia habilitacyjna nosi tytuł „Kompleksowa ocena stanu geometrycznego obiektów i urządzeń szybowych z zastosowaniem skaningu laserowego”.

Gratulujemy.