Nagroda dla Absolwenta IŚ

Drukuj
Z przyjemnością informujemy, że Absolwent studiów stacjonarnych II stopnia na kierunku Inżynieria Środowiska naszego Wydziału, Pan mgr inż. Mateusz Rzeszutek, otrzymał nagrodę I stopnia w Konkursie na najlepsze prace magisterskie z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony środowiska, w kategorii ochrona środowiska za pracę nt.: "Ocena oddziaływania Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych w Krakowie na jakość powietrza z wykorzystaniem matematycznego modelu dyspersji CALPUFF", zrealizowaną pod kierunkiem dr inż. Roberta Oleniacza z Katedry Kształtowania i Ochrony Środowiska.

Organizatorem konkursu była Sapere Auso Małopolska Fundacja Stypendialna. Konkurs dofinansowany był przez Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Wręczenie nagród i stypendiów przyznawanych przez ww. Fundację odbyło się w dniu 9.12.2013 r. na Uroczystej Gali w Teatrze Słowackiego w Krakowie. Zdjęcia z gali do obejrzenia tutaj.