I miejsce studenta AGH w ogólnopolskim konkursie na geoportal

Drukuj
Dnia 2.07.2013r. został ogłoszony werdykt kolejnej, już trzeciej, ogólnopolskiej edycji konkursu: „Pokaż co potrafisz” organizowanego przez firmę „Geomatyka-Kraków”. Tematyką tegorocznej edycji konkursu było stworzenie minigeoportalu internetowego z wykorzystaniem oprogramowania „Open Source”. Główną nagrodę zdobył Jakub Łęgowik, członek, a zarazem wiceprezes koła naukowego  „KNGK Geoinformatyka” działającego na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH.  Jakub zintegrował 2 aplikacje i oprogramował kilka bibliotek tworząc tym samym internetowy portal, który uzyskał roboczą nazwę „Geoportal v1.0”. Program zwycięzcy został napisany w języku JavaScript z wykorzystaniem darmowych bibliotek „OpenLayers”, „GeoExt” i „ExtJS”, korzysta on z darmowej i otwartej bazy danych „PostGIS” w której składowane są dane przestrzenne. Rozwiązanie korzysta również z aplikacji „Geoserver”, jako aplikacji serwerowej udostępniającej dane przestrzenne. Opracowana przez niego aplikacja pozwala na wczytywanie do mapy danych przestrzennych zawartych w bazie danych „PostGIS” lub „Geoserver”, dodatkowo umożliwia dokonywanie edycji zarówno samej geometrii obiektów , a także atrybutów wraz z zapisem zmian bezpośrednio w bazie danych. Dodatkowo umożliwia prowadzenie na zbiorze danych selekcji atrybutowej oraz wykonywanie prostych interpolacji siatki regularnej bazując na atrybutach warstwy aktualnie dodanej do mapy. „Geoportal v1.0” dostarcza możliwość automatycznego pobierania legendy z serwera w postaci XML i interpretuje go jako kolorową grafikę opisującą wszystkie symbole mapy. Przeglądanie atrybutów obiektów możliwe jest w postaci tabeli gdzie zawarte są wszystkie obiekty, a także w postaci pojedynczych rekordów dotyczących tylko jednego wybranego obiektu z mapy. Główną nagrodą w tym konkursie jest dwu miesięczny staż zwycięzcy, który jest płatny w kwocie 5000 zł na miesiąc.
W tym miejscu warto podkreślić, że Jakub interesuje się programowaniem już od II roku studiów. Po zapisaniu się do koła naukowego Jakub doprowadził do utworzenia sekcji koła „µprogramers” (czyt. mikroprogramersi). Zorganizował seminarium koła naukowego, na które zaprosił praktyka z firmy „Geodezy” - Pawła Grybosia, który na co dzień zajmuje się programowaniem aplikacji geoinformacyjnych. Jakub w ramach pracy inżynierskiej wraz z kolegą przygotował aplikację do redakcji treści mapy zasadniczej. Na swoim koncie ma on również udane referaty na sesji kół naukowych (w zeszłym roku zajął II miejsce) oraz wyjazd i wygłoszenie referatu na ogólnopolskiej konferencji w Jarosławiu. Jak widać jego zwycięstwo w konkursie zostało przygotowane solidnym zaangażowaniem Jakuba w zdobywanie wiedzy i umiejętności poszerzających zakres aktualnych treści programowych przekazywanych na zajęciach obowiązkowych.       
Należy również odnotować, że co prawda Laureat jest tylko jeden, ale na uznanie zasługują także dwie inne prace. Pana Kamila Furtaka, studenta Naszego Wydziału studiującego kierunek Inżynieria Środowiska, który również jest członkiem koła naukowego „KNGK Geoinformatyka”, oraz pani Kingi Króikowskiej - Absolwentki Geomatyki na Naszym Wydziale. Firma Geomatyka-Kraków postanowiła wyróżnić Ich ofertą współpracy.
Warto nadmienić, że zeszłoroczną edycję tego konkursu wygrała Justyna Jurek prezes koła „KNGK Geoinformatyka”, która po odbyciu stażu w firmie Geomatyka-Kraków pracuje tam do dnia dzisiejszego (http://geoforum.pl/?page=news&id=12646&link=studenci-agh-nagrodzeni-za-programowanie).
dr inż. Artur Krawczyk
edit: dr inż. Agnieszka Bieda - na prośbę Firmy Geomatyka-Kraków
www.geomatyka-krakow.pl