Dnia 1.06.2020 r. Rady Dyscypliny Inżynieria środowiska, Górnictwo i Energetyka wyznaczyła Recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Anny Pudełko w osobach: dr hab. Guillaume Debaene z Państwowego Instytutu Badawczego oraz prof. dr hab. inż. Tomasza Stuczyńskiego z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Z recenzjami rozprawy doktorskiej pt. Ocena przydatności spektroskopii bliskiej podczerwieni do określenia zasobów węgla i azotu w industrioziemach:

- opinia dr hab. Guillaume Debaene,
- opinia prof. dr hab. inż. Tomasza Stuczyńskiego.

Promotorem pracy jest Pan dr hab. inż. Marcin Chodak, prof. AGH.

Streszczenie rozprawy doktorskiejAktualizacja: dr inż. Zbigniew Kowalewski
Administracja: mgr inż. Janusz Dziedzic, mgr inż. Grzegorz Liana

Deklaracja dostępności