6 lipca 2020 roku Rada Dyscypliny IŚ,GiE wyznaczyła jako Recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Emilii Stańkowskiej: Panią Prof. dr hab. inż. Marię Włodarczyk-Makułę z Politechniki Częstochowskiej oraz Panią Dra hab. inż. Małgorzatę Wolską prof. PWr z Politechniki Wrocławskiej.
Z recenzjami rozprawy doktorskiej pt. Ocena możliwości ograniczania ilości zanieczyszczeń wnoszonych przez użytkowników na teren pływalni można się już zapoznać:

- opinia prof. dr hab. inż. Marii Włodarczyk-Makuły,
- opinia dra hab. inż. Małgorzaty Wolskiej, prof. PWr.

Promotorem rozprawy jest Pani dr hab. inż. Agnieszka Włodyka-Bergier, prof. AGH.

Streszczenie rozprawy doktorskiej


Aktualizacja: dr inż. Zbigniew Kowalewski
Administracja: mgr inż. Janusz Dziedzic, mgr inż. Grzegorz Liana

Deklaracja dostępności