21 maja 2020 roku Rada Dyscypliny ILiT wyznaczyła jako Recenzentów w przewodzie doktorskim mgra inż. Radosława Piskorskiego: Pana Prof. dr hab. inż. Wojciecha Przegona z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie oraz Panią Dr hab. Małgorzatę Luc z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.
Z recenzjami rozprawy doktorskiej pt. Analiza widoczności w przestrzeni miejskiej z wykorzystaniem lotniczego skaningu laserowego można się już zapoznać:

- opinia prof. dr hab. inż. Wojciecha Przegona,
- opinia dr hab. Małgorzata Luc.

Promotorem rozprawy jest Pan prof. dr hab. inż. Krystian Pyka.

Streszczenie rozprawy doktorskiej


Aktualizacja: dr inż. Zbigniew Kowalewski
Administracja: mgr inż. Janusz Dziedzic, mgr inż. Grzegorz Liana

Deklaracja dostępności