21 maja 2020 roku Rada Dyscypliny ILiT wyznaczyła jako Recenzentów w przewodzie doktorskim mgr inż. Anety Mączyńskiej: Panią Dr hab. inż. Annę Bielską, prof. PW z Politechniki Warszawskiej oraz Pana Prof. dr hab. inż. Karola Nogę z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.
Z recenzjami rozprawy doktorskiej pt. Wpływ metod zakładania katastru na jakość informacji o linii brzegowej wraz ze wskazaniem kryteriów hierarchii prac aktualizacyjnych można się już zapoznać:

- opinia dr hab. inż. Anny Bielskiej, prof. PW,
- opinia prof. dr hab. inż. Karola Noga.

Promotorem rozprawy jest Pani dr hab. inż. Anita Kwartnik-Pruc, prof. AGH, a promotorem pomocniczym Pani dr inż. Edyta Puniach.


Streszczenie rozprawy doktorskiej


Aktualizacja: dr inż. Zbigniew Kowalewski
Administracja: mgr inż. Janusz Dziedzic, mgr inż. Grzegorz Liana

Deklaracja dostępności