Miło nam poinformować że 2 lipca 2020 roku Rada Dyscypliny Inżynieria Lądowa i Transport podęła uchwałę o nadaniu Pani Dr inż. Annie Szafarczyk stopnia naukowego doktora habilitowanego.

Stopień został nadany na podstawie monotematycznego cyklu publikacji pt. Kinematyka i stan odkształceń powierzchni osuwisk o genezie naturalnej oraz wywołanych prowadzoną eksploatacją odkrywkową.

Gratulujemy!


Aktualizacja: dr inż. Zbigniew Kowalewski
Administracja: mgr inż. Janusz Dziedzic, mgr inż. Grzegorz Liana

Deklaracja dostępności