V edycja programu stażowego Energia dla Przyszłości

Ministerstwo Klimatu oraz spółki energetyczne: PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A., Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. oraz Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. organizują V edycję Programu Stażowego „Energia dla Przyszłości”.

Do najważniejszych celów Programu należą przede wszystkim:
- budowanie zaplecza kadrowego dla polskiego sektora energetycznego poprzez pozyskanie najlepszych studentów wyższych uczelni zainteresowanych pracą w branży energetycznej;
- zapoznanie stażystów ze specyfiką pracy w kluczowych spółkach energetycznych kraju i Ministerstwie Klimatu;
- przygotowanie stażystów do pracy w sektorze energetycznym.

Do udziału w Programie Stażowym zaproszeni są studenci i absolwenci wybranych kierunków najlepszych piętnastu uczelni technicznych w Polsce, według rankingu Perspektywy 2019. Kandydat do Programu Stażowego „Energia dla Przyszłości” powinien posiadać status studenta jednego z dwóch ostatnich semestrów studiów magisterskich lub absolwenta, jednego z wybranych wydziałów wybranych uczelni technicznych (na liście znajduje się oczywiście także Nasz Wydział).

Uczestnicy Programu Stażowego zostaną wyłonieni w ramach otwartego naboru i zrealizują płatny, roczny staż u Organizatorów (w Ministerstwie Klimatu oraz siedzibach spółek zlokalizowanych na terenie całej Polski).

Głównymi założeniami Programu Stażowego są: nastawienie na rozwój, otwartość na nowe doświadczenia oraz mobilność.

Rekrutacja rozpoczęła się 23 czerwca 2020 r. i trwa do 23 lipca 2020 r. Szczegółowe zasady rekrutacji i realizacji stażu są określone w Regulaminie Organizacji Programu Stażowego zamieszczonym na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu.

Perspektywy

09/10/2020, 14:02 / dr hab. inż. Agnieszka Bieda, prof. uczelni
Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii ogłosiło rozpoczęcie kolejnej edycji Konkursu o Nagrodę Ministra za prace dyplomowe, rozprawy doktorskie, publikacje oraz innowacyjne rozwiązania w dziedzinie geoinformacji. Wnioski wraz z załącznikami należy składać w terminie do 30 listopada 2020 r. Więcej informacji dostępnych jest w Serwisie Rzeczypospolitej Polskiej.
09/10/2020, 11:55 / dr hab. inż. Agnieszka Bieda, prof. uczelni
Stowarzyszenie „Studenckie Towarzystwo Naukowe” oraz Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie rozpoczęły przyjmowanie zgłoszeń do organizowanego pod patronatem JM Rektora AGH XXII konkursu na najlepszą pracę dyplomową „Diamenty AGH”. Konkurs „Diamenty AGH” odbywa się corocznie w dwóch kategoriach: najlepsza praca teoretyczna i najlepsza praca aplikacyjna. Uczestnikami Konkursu mogą być studenci...
01/10/2020, 21:05 / dr hab. inż. Agnieszka Bieda, prof. uczelni
Stowarzyszenie Geodetów Polskich ogłasza kolejną edycję konkursu na najlepsze prace dyplomowe inżynierskie i magisterskie wykonywane w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych we wszystkich typach szkół wyższych, w których prowadzone są studia na kierunku geodezja i kartografia. Prace obronione w roku akademickim 2019/2020 można zgłaszać do dnia 3 listopada br. w wersji...
29/06/2020, 11:56 / dr hab. inż. Agnieszka Bieda, prof. uczelni
Ministerstwo Klimatu oraz spółki energetyczne: PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A., Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. oraz Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. organizują V edycję Programu Stażowego „Energia dla Przyszłości”. Do najważniejszych celów Programu należą przede wszystkim: - budowanie zaplecza kadrowego dla polskiego sektora energetycznego poprzez pozyskanie najlepszych...
18/06/2019, 18:45 / dr hab. inż. Agnieszka Bieda
Uniwersytet Techniczny w Koszycach zaprasza na wyjątkowy 5-dniowy kurs łączący szkolenie biznesowe z praktyczną edukacją w terenie, w którym zespoły rozwiążą zadania w wybranym obszarze zainteresowań (w tym na polu geodezji).Kurs odbędzie się w terminie 14-18 października 2019 roku. Kandydaci proszeni są o wypełnienie 1-stronicowego formularza zgłoszeniowego z podaniem wiedzy,...
10/06/2019, 16:57 / dr inż. Anna Przewięźlikowska
W dniu 1 czerwca 2019 r. na Naszym Wydziale odbyły się ostatnie w obecnym roku akademickim zajęcia z projektu AGH Junior. Były to zajęcia dla dzieci w grupie wiekowej 4-6 klasa szkoły podstawowej. Odlotowy program pt. „Bezzałogowe statki latające – drony” poprowadzony został przez zespół składający się z dra inż....
06/03/2019, 14:56 / dr hab. inż. Agnieszka Malinowska
Zapraszamy wszystkich Studentów zainteresowanych studiowaniem za granicą w dniu 20 marca br. o godz: 13:30 na spotkanie informacyjne o programie Erasmus+ (budynek D-1 sala 104).Dodatkowo, dla interesowanych studiowaniem w Norwegii: erasmuswtrondheim.blogspot.com .
12/02/2019, 13:18 / dr inż. Anna Przewięźlikowska
8 lutego 2019 roku odbyły się drugie zajęcia z cyklu Akademii AGH Junior na Naszym Wydziale. Zajęcia pt. „Magiczny świat wody”  tym razem skierowane były do najmłodszych studentów Akademii, z klas 2-3 szkoły podstawowej. Wykłady i ćwiczenia przeprowadzili pani prof. dr hab. inż. Elena Neverova-Dziopak oraz pan dr inż. Stanisław Lach....
20/06/2018, 15:46 / dr inż. Łukasz Ortyl
W piątek 15.06 studenci kierunku Geodezji i Kartografii specjalność Geodezji Inżynieryjno – Przemysłowej w ramach przedmiotu Teledetekcja Bliskiego Zasięgu (prowadzący dr inż. Łukasz Ortyl) mieli okazję uczestniczyć w wykładzie – prezentacji przeprowadzonej przez Pana Artur Pleśniarskiego przedstawiciela firmy Leica Geosystems Sp. z o.o. Wykład wpisuje się w treść porozumienia podpisanego pomiędzy...
07/11/2017, 17:58 / dr inż. Agnieszka Bieda
Informujemy, że trwa XX edycja konkursu na najlepszą pracę doktorską i magisterską przygotowaną z zastosowaniem programów z rodziny Statistica pod patronatem Polskiego Towarzystwa Statystycznego. Pula nagród pieniężnych dla zwycięzców wynosi 10 tys. zł. Przewidziane są również nagrody dla wydziałów, na których zostały one obronione. Zachęcamy do zgłaszania prac i dołączenia do tej grupy. Zgłoszenia prac do 10 marca 2018.   Bliższe informacje...
06/10/2017, 11:14 / dr hab. inż. Zbigniew Szczerbowski
Kolejna edycja konkursu na najlepsze prace dyplomowe inżynierskie i magisterskie wykonywane w ramach studiów stacjonarnych i niestacjonarnych we wszystkich typach szkół wyższych, w których prowadzone są studia na kierunku geodezja i kartografia jest już otwarta. Prace obronione w roku akademickim 2016/2017 należy zgłaszać do 31 października 2017 roku. Więcej informacji można uzyskać...
30/06/2017, 08:56 / dr hab. inż. Piotr Cichociński, prof. n. AGH
Osoby zainteresowane podjęciem studiów podyplomowych na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH w Krakowie już wkrótce będą mogły skorzystać z nieoprocentowanych pożyczek z możliwością częściowego umorzenia (do 25%), udzielanych w ramach programu Wiedza Edukacja Rozwój finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.Więcej informacji pod adresem inwestujwrozwoj.pl . Źródło: Ministerstwo Rozwoju
09/06/2017, 21:50 / dr inż. Katarzyna Grzesik
Wydział GGiIŚ należy do sieci CEEPUS, a dokładnie CEEPUS RAMSIS. W ramach tej sieci istnieje możliwość wyjazdu dla jednego Studenta, na 1 miesiąc w roku akademickim 2017/2018, do Montanuniversität Leoben (Leoben, Austra). Identyfikator programu na rok akademicki 2017/2018: CIII-AT-1102-02-1718 RAMSIS - Raw Materials Smart Innovation Strategies in the ESEE Region. Student w ramach wyjazdu bierze udział...
02/03/2017, 13:29 / dr inż. Stanisław Szombara
W dniach 10-12 maja br., w Lublinie, odbędą się Akademickie Mistrzostwa Geoinformatyczne GIS Challenge. Zapraszamy Studentów do zgłoszenia swojego uczestnictwa. Poszukujemy 2 chętnych osób. Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się dr inż. Stanisława Szombary (email: szombara@agh.edu.pl) do 10 marca br.
08/02/2017, 14:34 / dr inż. Agnieszka Bieda
Firma Trilateral Research Ltd.informuje o konkursie „Innovative geospatial open-data app", który jest ralizowany w ramach europejskiego projektu ENERGIC OD (European NEtwork for Redistributing Geospatial Information to user Communities - Open Data). Z zasadami konkursu można zapoznać się na stronie internetowej. Konkurs trwa do 28 lutego 2017 r.
05/10/2016, 12:23 / dr inż. Agnieszka Bieda
Stowarzyszenie Geodetów Polskich oraz Główny Urząd Geodezji i Kartografii pod patronatem Głównego Geodety Kraju ogłasza Konkursu na najlepsze prace dyplomowe obronione na kierunku geodezja i kartografia. Prace dyplomowe magisterskie i inżynierskie obronione w roku akademickim 2015/2016 można zgłaszać do dnia 31 października br. w wersji elektronicznej poprzez stronę internetową Konkursu: http://konkurs.sgp.geodezja.org.pl  Na stronie tej dostępny...
05/10/2016, 12:16 / dr inż. Agnieszka Bieda
Informujemy, że trwa XIX edycja konkursu na najlepszą pracę doktorską i magisterską przygotowaną z zastosowaniem programów z rodziny Statistica pod patronatem Polskiego Towarzystwa Statystycznego. Pula nagród pieniężnych dla zwycięzców wynosi 10 tys. zł. Przewidziane są również nagrody dla wydziałów, na których zostały one obronione. Zachęcamy do zgłaszania prac i dołączenia do tej grupy. Zgłoszenia prac do 7 listopada br.   Bliższe informacje można znaleźć na stronie...
14/05/2016, 19:02 / dr inż. Agnieszka Bieda
Zapraszamy do udziału w Konkursie na najlepsze prace magisterskie z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony środowiska, który został ogłoszony przez SAPERE AUSO - Małopołską Fundację Stypendialną. W Konkursie mogą brać udział prace obronione między 01.01.2016 r. a 30.09.2016 r., przygotowane przez studentów szkół wyższych z terenu Województwa Małopolskiego oraz studentów innych szkół...
25/04/2016, 09:15 / dr inż. Agnieszka Bieda
Ogłoszono nabór na praktyki edukacyjne w Laboratorium Oprogramowania IBM w Krakowie. Więcej informacji dostępnych jest pod adresem zapraszamydoibm.pl  
05/04/2016, 17:25 / dr inż. Agnieszka Bieda
Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski ogłasza konkurs na „Nagrody Miasta Krakowa – 2016”. Laureaci zostaną uhonorowani za konkretne dokonania lub całokształt dokonań w kategoriach obejmujących następujące dziedziny: - kultura i sztuka: w zakresie twórczości literackiej, teatralnej, muzycznej, plastycznej i filmowej oraz w dziedzinie działalności kulturalnej w Krakowie, a także w zakresie...
28/01/2016, 16:39 / dr inż. Agnieszka Bieda
Informujemy, że ogłoszono 47. edycję „Konkursu na najlepsze prace dyplomowe I i II stopnia w dziedzinie transportu” dla absolwentów wyższych uczelni Krakowa, organizowanego przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Krakowie.Do udziału w konkursie można zgłaszać prace, które zostały obronione w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. i...
15/12/2015, 13:43 / dr inż. Agnieszka Bieda
Informujemy, że biuro prof. dr hab. inż. Jerzego Buzka - posła do Parlamentu Europejskiego, ogłosiło konkurs „Debiut naukowy 2015”, którego celem jest umożliwienie Studentom opublikowanie w wersji książkowej autorskiego artykułu o profilu naukowym. Temat wiodący konkursu to zrównoważony rozwój.Więcej informacji, w tym regulamin, można znaleźć na stronie www.buzek.pl.
28/10/2015, 15:03 / dr inż. Agnieszka Bieda
Informujemy, że rozpoczął się nabór wniosków do programu EMerald. Dotyczy on możliwości podjęcia studiów II stopnia w ramach konsorcjum KIC Raw Materials, w którego skład wchodzi również AGH. Więcej informacji dostępne jest na stronie www.emerald.ulg.ac.be lub pod adresem e-mail emerald@ulg.ac.be
28/10/2015, 14:54 / dr inż. Agnieszka Bieda
Informujemy, że ruszyła rekrutacja do programu na semestr letni w bieżącym roku akademickim. Więcej informacji przeczytać można na plakacie.
14/10/2015, 12:25 / dr inż. Agnieszka Bieda
Informujemy, że Bawarskie Ministerstwo Nauki, Badań i Sztuki przyznaje roczne stypendia na studia podyplomowe na rok akademicki 2016/17, skierowane do absolwentów szkół wyższych z Polski, Bułgarii, Chorwacji, Rumunii, Rosji, Serbii, Słowacji, Czech, Ukrainy i Węgier.Celem programu jest promowanie współpracy naukowej oraz wymiany studenckiej między Bawarią a krajami Europy Środkowej i...
14/10/2015, 12:15 / dr inż. Agnieszka Bieda
Informujemy, że do końca października br. przyjmowane są prace dyplomowe do XVII edycji konkursu na najlepszą pracę dyplomową "Diamenty AGH". Regulamin konkursu dostępny pod adresem www.stn.agh.edu.pl/new 
05/10/2015, 12:26 / dr inż. Agnieszka Bieda
Firma StatSoft Polska we współpracy z Dell Software Information Management Group ogłosiła osiemnastą edycję KONKURSU NA NAJLEPSZĄ PRACĘ MAGISTERSKĄ I DOKTORSKĄ przygotowaną z zastosowaniem narzędzi statystyki i analizy danych zawartych w programach Statistica i Statistica Data Miner. Patronat nad konkursem sprawuje Polskie Towarzystwo Statystyczne. Termin nadsyłania zgłoszeń konkursowych upływa 20...
02/10/2015, 12:34 / dr inż. Agnieszka Bieda
Stowarzyszenie Geodetów Polskich oraz Główny Urząd Geodezji i Kartografii pod patronatem Głównego Geodety Kraju ogłasza Konkursu na najlepsze prace dyplomowe obronione na kierunku geodezja i kartografia.   Prace dyplomowe (magisterskie i inżynierskie) obronione w roku akademickim 2013/2014 i 2014/2015 można zgłaszać do dnia 30 października br. w wersji elektronicznej poprzez stronę internetową Konkursu konkurs.sgp.geodezja.org.pl ...
05/09/2015, 10:09 / dr inż. Agnieszka Bieda
Na prośbę Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków-Śródmieście informujemy, że Urząd Skarbowy Kraków-Śródmieście uczestniczy w rządowym programie praktyk studenckich. Oferty o wolnych miejscach publikowane są na Biuletynie Informacji Publicznej oraz w Centralnej Bazie Ofert Pracy.Pismo, które zostało w tej sprawie przesłane do JM Rektora AGH można zobaczyć tutaj.
19/05/2015, 14:25 / dr inż. Agnieszka Bieda
KGHM Polska Miedź S.A. ogłasza nabór uczestników do III. EDYCJI PROGRAMU KOPALNIA TALENTÓW. Program daje możliwość startu w życie zawodowe przez pracę dla jednego z największych producentów miedzi, złota i srebra na świecie. Jest szansą na współpracę z wysokiej klasy specjalistami, realizację ciekawych zadań i program rozwojowy, który pozwala na...
12/05/2015, 17:54 / dr inż. Agnieszka Bieda
W związku z dynamicznym rozwojem OPEGIEKA Sp. z o.o. poszukuje do pracy Studentów/Absolwentów uczelni wyższych posiadających gruntowną wiedzę z obszaru geoinformatyki, kartografii, fotogrametrii lub teledetekcji. Swoją ofertę kieruje do osób kreatywnych, otwartych na innowację i szybko adoptujących się w nowym środowisku. Więcej szczegółów - tutaj.
04/05/2015, 21:30 / dr inż. Agnieszka Bieda
Informujemy, że w wyniku współpracy z Małopolskim Urzędem Wojewódzkim, Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego oraz jednostkami im podległymi, na serwerze AGH zostało uruchomione nowe wirtualne narzędzie (komunikator) służące interaktywnemu uzgadnianiu tematów prac studenckich w obszarach istotnych dla rozwoju województwa małopolskiego. Narzędzie to nosi nazwę Studencki Portal Innowacji – Urzędy i Przedsiębiorstwa...
28/04/2015, 10:32 / dr inż. Agnieszka Bieda
Stowarzyszenie Środowisko dla Środowiska ogłasza nabór wniosków w XIX konkursie o stypendium "Deutsche Bundesstiftung Umwelt". Celem programu stypendialnego „Deutsche Bundesstiftung Umwelt" (DBU) jest kształcenie przyszłych polskich kadr w dziedzinie ochrony środowiska oraz ułatwienie absolwentom zdobycia doświadczenia zawodowego. Ponadto uczestnictwo w programie otwiera możliwość nauki języka niemieckiego oraz nawiązania cennych kontaktów...
13/04/2015, 12:08 / dr inż. Agnieszka Bieda
MOST to program mobilności studentów i doktorantów. Od 1999 r. cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem, umożliwiając studiowanie przez semestr lub cały rok akademicki na jednym z dwudziestu polskich Uniwersytetów. Udział w Programie jest bezpłatny i niezależny od trybu studiów. MOST daje możliwość:- realizacji programu studiów na uczelni innej niż macierzysta;- wyboru dodatkowych,...
13/03/2015, 19:02 / dr inż. Agnieszka Bieda
Zapraszamy do udziału w Konkursie na najlepsze prace magisterskie z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony środowiska, który został ogłoszony przez SAPERE AUSO - Małopołską Fundację Stypendialną. W Konkursie mogą brać udział prace obronione między 01.01.2015 r. a 30.09.2015 r., przygotowane przez studentów szkół wyższych z terenu Województwa Małopolskiego oraz studentów innych szkół...
13/03/2015, 18:50 / dr inż. Agnieszka Bieda
Informujemy, że istnieje możliwość wyjazdu na letnie kursy naukowe organizowane przez Stowarzyszenie Studentów BEST. Kursy Naukowe to dwutygodniowe wyjazdy poświęcone tematyce nowoczesnej technologii, ekonomii, marketingu oraz innych. Organizowane są przez lokalne grupy Stowarzyszenia BEST na terenie całej Europy. Uczestniczyć w nich mogą wyłącznie studenci uczelni technicznych przy których działa BEST (w przypadku...
21/10/2014, 14:09 / dr inż. Agnieszka Bieda
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zaprasza do udziału w pierwszej edycji konkursu pod nazwą „EkoInstalacja 2014”. To propozycja kierowana do studentów uczelni wyższych studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia, jednolitych studiów magisterskich oraz uczestników studiów doktoranckich studiujących na uczelniach wyższych na terenie Województwa Śląskiego....
16/10/2014, 21:52 / dr inż. Agnieszka Bieda
Informujemy, że firmy StatSoft Inc. i StatSoft Polska, pod patronatem Polskiego Towarzystwa Statystycznego, ogłosiły kolejną edycję konkursu na najlepszą pracę doktorską i magisterską przygotowaną z zastosowaniem narzędzi statystyki i analizy danych zawartych w programach STATISTICA i STATISTICA Data Miner. Więcej informacji na stronie www.statsoft.pl
10/07/2014, 16:20 / dr inż. Agnieszka Bieda
Rozpoczęła się rekrutacja kandydatów do XVIII Edycji Międzynarodowego Programu Stypendialnego dla Krajów Europy Środkowo-Wschodniej Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU). Jest on skierowany do absolwentów kierunków związanych z ochroną środowiska zainteresowanych odbyciem stażu/pobytu naukowego w Niemczech.Kryteria konkursowePlakat
23/09/2013, 08:52 / dr inż. Agnieszka Bieda
GMC to zaawansowana symulacja biznesowa dla menedżerów i studentów, która na świecie zgromadziła już ponad pół miliona uczestników z 40 krajów. Polacy znani z osiągania wysokich wyników na światowych finałach konkursu grają w GMC od 2000 roku. W każdej polskiej edycji konkursu (prowadzonego on-line) startuje około 500 zespołów, w tym...


Aktualizacja: dr inż. Zbigniew Kowalewski
Administracja: mgr inż. Janusz Dziedzic, mgr inż. Grzegorz Liana

Deklaracja dostępności