Miło nam poinformować że 1 czerwca 2020 roku Rada Dyscypliny Inżynieria Środowiska,Górnictwo i Energetyka podęła uchwałę o nadaniu Panu Dr inż. Markowi Bogackiemu stopnia naukowego doktora habilitowanego.

Stopień został nadany na podstawie monotematycznego cyklu publikacji pt. Emisje zanieczyszczeń do powietrza z wybranych źródeł – identyfikacja, parametryzacja i modelowanie dla celów związanych z zarządzaniem jakością powietrza.

Gratulujemy.


Aktualizacja: dr inż. Zbigniew Kowalewski
Administracja: mgr inż. Janusz Dziedzic, mgr inż. Grzegorz Liana

Deklaracja dostępności