Zmiana terminu zebrania OKE

Nowy termin zebrania został ustalony na 2.06.2020 (wtorek), na godzinę 10:00. Zebranie będzie odbywać się zdalnie z wykorzystaniem MS Teams.

Głosowania odbędą się w systemie VOTE AGH wskazanym jako obligatoryjne narzędzie głosowania Uchwałą Senatu AGH nr 89/2020.

W ramach zebrania odbędzie się:
- wybór przewodniczącego i zastępcy przewodniczącego OKE (stanowiących komisje skrutacyjną dla OKE),
- wskazania kandydatów na dziekana WGGiIŚ.Aktualizacja: dr inż. Zbigniew Kowalewski
Administracja: mgr inż. Janusz Dziedzic, mgr inż. Grzegorz Liana

Deklaracja dostępności