Wyniki wyborów do UKE i Senatu w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

W grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, w wyniku przeprowadzonych przez OKW 17 głosowań (trzy tury), wybrano:

Do Senatu:
mgr inż. Tomasz Bednarczyk
mgr inż. Lidia Krawentek
mgr inż. Wioletta Więcław

Do UKE:
mgr inż. Tomasz Bednarczyk
mgr inż. Lidia Krawentek
mgr inż. Wioletta Więcław
mgr inż. Iwona Piotrowska
mgr inż. Joanna Rams-Pietraszewska
mgr inż. Maciej Skiba


Aktualizacja: dr inż. Zbigniew Kowalewski
Administracja: mgr inż. Janusz Dziedzic, mgr inż. Grzegorz Liana

Deklaracja dostępności