Termin składania zgłoszeń kandydatów do UKE - przypomnienie dla pracowników badawczych, badawczo-dydaktycznych i dydaktycznych

Przypominamy, że termin składania zgłoszeń kandydatów do Uczelnianego Kolegium Elektorów w grupach:

  • profesorów i profesorów uczelni,
  • pozostałych nauczycieli akademickich

mija w poniedziałek 16.03.2020 o 14:00. Zgłoszenia przyjmowane są przez Panią mgr inż. Małgorzatę Janiszewską w p. 119 lub w ewentualnym zastępstwie w p. 120.

Kandydatów do UKE, którzy wyrazili zgodę, zgłasza pięć osób uprawnionych do głosowania z danej grupy, na druku wzor_2b_2020_UKE.pdf (obowiązuje druk dwustronny pod rygorem nieważności).Aktualizacja: dr inż. Zbigniew Kowalewski
Administracja: mgr inż. Janusz Dziedzic, mgr inż. Grzegorz Liana

Deklaracja dostępności