WGGiISNasza absolwentka Aneta Zwolińska po bardzo ciężkim wypadku zbiera fundusze na pomoc w dofinansowaniu kosztów rehabilitacji.
Informacje o możliwościach Pomocy
Nasz emerytowany Pracownik, Profesor Jan Pielok, jest ciężko chory i wymaga specjalistycznej opieki medycznej oraz rehabilitacji. Prosimy o wsparcie w ponoszeniu kosztów leczenia, poprzez wpłatę na konto Stowarzyszenia Wychowanków AGH :
Pekao S.A.: 54 1240 4533 1111 0010 7696 3303 z tytułem wpłaty: POMOC.
Będziemy niezmiernie wdzięczni za nawet najdrobniejszą wpłatę.

Termin składania zgłoszeń kandydatów do UKE - przypomnienie dla pracowników badawczych, badawczo-dydaktycznych i dydaktycznych

Przypominamy, że termin składania zgłoszeń kandydatów do Uczelnianego Kolegium Elektorów w grupach:

  • profesorów i profesorów uczelni,
  • pozostałych nauczycieli akademickich

mija w poniedziałek 16.03.2020 o 14:00. Zgłoszenia przyjmowane są przez Panią mgr inż. Małgorzatę Janiszewską w p. 119 lub w ewentualnym zastępstwie w p. 120.

Kandydatów do UKE, którzy wyrazili zgodę, zgłasza pięć osób uprawnionych do głosowania z danej grupy, na druku wzor_2b_2020_UKE.pdf (obowiązuje druk dwustronny pod rygorem nieważności).Redakcja: dr hab. inż. Agnieszka Bieda
Realizacja i administracja: mgr inż. W.Adamczyk, mgr inż. J.Dziedzic