Wybory do UKE i Senatu w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

Informujemy, że wśród pracowników niebędących nauczycielami akademickimi do Uczelnianego Kolegium Elektorów oraz do Senatu wybieranych jest odpowiednio 6 i 3 przedstawicieli spośród wszystkich kandydatów zgłoszonych w Okręgach Wyborczych 1-17.

Wybory, organizowane przez OKW 17, odbędą się pomiędzy 20 a 26 marca br. Dokładna data zostanie podana w późniejszym terminie.

Kandydatury na stanowiska elektorów w UKE i Senatorów zostaną ogłoszone 19 marca br., a termin zgłaszania kandydatów upływa 17 marca br. W związku z tym prosimy o dostarczanie zgłoszeń w dniach 16 i 17 marca br., w godz. 9:00-14:00, do Pani mgr inż. Małgorzaty Janiszewskiej (p. 119 lub 120).

Zgodnie z ustaleniem UKW, kandydatura musi być poparta przez 5 osób z danej grupy pracowniczej. Jedną kandydaturę mogą popierać pracownicy pochodzący z różnych Okręgów Wyborczych z grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.

Kandydatów do UKE zgłasza się na druku wzor_2b_2020_UKE.pdf (obowiązuje druk dwustronny pod rygorem nieważności), natomiast Kandydatów do Senatu na druku wzor_2c_2020_senat.pdf (również obowiązuje druk dwustronny pod rygorem nieważności). Każdy każdy zgłaszany kandydat musi wyrazić zgodę na kandydowanie.Aktualizacja: dr inż. Zbigniew Kowalewski
Administracja: mgr inż. Janusz Dziedzic, mgr inż. Grzegorz Liana

Deklaracja dostępności