Przyjmowanie zgłoszeń Kandydatów do OKE i UKE oraz RD IŚGiE (wybory uzupełniające)

Kandydatów do Okręgowego Kolegium Elektorów, którzy wyrazili zgodę, zgłaszają trzy osoby uprawnione do głosowania w Okręgu Wyborczym nr 7 z danej grupy, na druku wzor_2a_2020_OKE.pdf (obowiązuje druk dwustronny pod rygorem nieważności). Zgłoszenia należy składać u Pani mgr inż. Małgorzaty Janiszewskiej w p.119, w godzinach 8:00-14:00, w dn. 2-5 marca br.

Kandydatów do Uczelnianego Kolegium Elektorów, którzy wyrazili zgodę, zgłasza pięć osób uprawnionych do głosowania w Okręgu Wyborczym nr 7 z danej grupy, na druku wzor_2b_2020_UKE.pdf (obowiązuje druk dwustronny pod rygorem nieważności). Zgłoszenia należy składać u Pani mgr inż. Małgorzaty Janiszewskiej, w p.119 w godzinach 8:00-14:00, w dn. 2-15 marca br.

Dodatkowo, oprócz zbliżających się wyborów do OKE, organizowane jest także głosowanie uzupełniające (1 mandat) do Rady Dyscypliny Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka. Zgłoszenia kandydatów należy składać u Pani mgr inż. Małgorzaty Janiszewskiej w p.119, w godzinach 8:00-14:00, w dn. 2-5 marca br.Aktualizacja: dr inż. Zbigniew Kowalewski
Administracja: mgr inż. Janusz Dziedzic, mgr inż. Grzegorz Liana

Deklaracja dostępności