WGGiISNasza absolwentka Aneta Zwolińska po bardzo ciężkim wypadku zbiera fundusze na pomoc w dofinansowaniu kosztów rehabilitacji.
Informacje o możliwościach Pomocy
Nasz emerytowany Pracownik, Profesor Jan Pielok, jest ciężko chory i wymaga specjalistycznej opieki medycznej oraz rehabilitacji. Prosimy o wsparcie w ponoszeniu kosztów leczenia, poprzez wpłatę na konto Stowarzyszenia Wychowanków AGH :
Pekao S.A.: 54 1240 4533 1111 0010 7696 3303 z tytułem wpłaty: POMOC.
Będziemy niezmiernie wdzięczni za nawet najdrobniejszą wpłatę.

WYBORY ORGANÓW UCZELNI NA KADENCJĘ 2020-2024

Informujemy, że rusza akcja wyborcza na AGH na kadencję 2020-2024, która wyłoni organy Uczelni, Kolegia Wydziałowe oraz kandydatów do objęcia funkcji kierowniczych na wydziałach. Wybory na Wydziale Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska organizuje Okręgowa Komisja Wyborcza nr 7 w składzie:
- dr inż. Antoni Rzonca - Przewodniczący,
- dr hab. inż. Bogdan Skorupa, prof. uczelni - Zastępca Przewodniczącego,
- mgr inż. Małgorzata Janiszewska - Sekretarz,
- dr inż. Marek Bogacki,
- dr inż. Wojciech Witkowski,
- dr inż. Arkadiusz Kampczyk,
- dr inż. Ewa Głowienka,
- mgr inż. Kamila Chyła,
- mgr inż. Maciej Słoboda.

Wszyscy kandydaci na stanowisko Rektora, członka organów kolegialnych Uczelni (Senat, rady dyscyplin naukowych), członka organów wyborczych tj. Okręgowych i Uczelnianego Kolegium Elektorów winni spełniać wymogi Art. 20 ust 1. ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” (Dz. U. 2018 poz. 1668 z późniejszymi zmianami – tekst jednolity Dz. U. 2020 nr poz. 85), co potwierdzają złożeniem – wraz ze zgodą na kandydowanie – oświadczenia potwierdzającego spełnienie łącznie wymagań wynikających z przywołanego przepisu.

Dodatkowo kandydaci urodzeni przed dniem 1 sierpnia 1972 mają obowiązek – wynikający z Ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. 2006 nr 218 poz. 1592 z późniejszymi zmianami – tekst ujednolicony Dz.U. 2019 poz. 430) złożenia oświadczenia lustracyjnego albo informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego urzędującemu Rektorowi. Kandydaci na Rektora w kadencji 2020-2024 urodzeni przed 1 sierpnia 1972 składają oświadczenie lub informację o której mowa wyżej na ręce Przewodniczącego Uczelnianego Kolegium Elektorów.

Harmonogram akcji wyborczej odbywa się według załącznika nr 6 do uchwały Senatu AGH z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie wyborów organów Uczelni na kadencję 2020-2024.

W pierwszej kolejności wybrani zostaną elektorzy do kolegium okręgowego, które wybierać będzie:
- członków uczelnianego kolegium elektorów,
- członków Senatu,
- Kolegium Wydziału,
- kandydatów na dziekana.

Elektorzy do kolegium okręgowego wybierani są w grupach:
- Przedstawiciele profesorów i profesorów Uczelni: 25 osób,
- Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich: 10 osób,
- Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi: 3 osoby.

Kandydatów do OKE, którzy wyrazili zgodę, zgłaszają trzy osoby uprawnione do głosowania z danej grupy, na druku wzor_2a_2020_OKE.pdf (obowiązuje druk dwustronny pod rygorem nieważności).

Elektorzy do kolegium uczelnianego wybierani są w grupach:
- Przedstawiciele profesorów i doktorów habilitowanych: 7 osób,
- Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich: 2 osoby,
Wybory przedstawicieli pracowników nie będących nauczycielami akademickimi do Uczelnianego Kolegium Elektorów odbywają się w dwóch okręgowych kolegiach elektorów obejmujących pracowników nie będących nauczycielami akademickimi:
- w jednostkach podstawowych: 6 osób,
- w pozostałych jednostkach: 5 osób.

Kandydatów do UKE, którzy wyrazili zgodę, zgłasza pięć osób uprawnionych do głosowania z danej grupy, na druku wzor_2b_2020_UKE.pdf (obowiązuje druk dwustronny pod rygorem nieważności).

Członkowie Senatu wybierani są w grupach:
- Przedstawiciele profesorów i doktorów habilitowanych: 3 osoby,
- Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich: 1 osoba,
Wybory przedstawicieli pracowników nie będących nauczycielami akademickimi do Senatu odbywają się w dwóch okręgowych kolegiach elektorów obejmujących pracowników nie będących nauczycielami akademickimi:
- w jednostkach podstawowych: 3 osoby,
- w pozostałych jednostkach: 2 osoby.

Kandydatów do Senatu, którzy wyrazili zgodę, zgłasza pięć osób uprawnionych do głosowania z danej grupy, na druku wzor_2c_2020_senat.pdf (obowiązuje druk dwustronny pod rygorem nieważności).

Członkowie Kolegium Wydziałowego wybierani są w grupach:
- Przedstawiciele profesorów i profesorów uczelni: 9 osób,
- Przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich: 4 osoby,
- Przedstawiciel pracowników niebędących nauczycielami akademickimi: 1 osoba.

Kandydatów, którzy wyrazili zgodę, zgłaszają trzy osoby uprawnione do głosowania z danej grupy, na druku wzor_2d_2020_KW.pdf.

Komunikaty OKW

23/03/2020, 23:01 / dr inż. Antoni Rzonca
Komunikat nr 10: wyniki II tury wyborów do Okręgowego Kolegium Elektorów w grupie wyborców - pozostali nauczyciele akademiccyKomunikat nr 11: wyniki II tury wyborów do Okręgowego Kolegium Elektorów w grupie wyborców - pracownicy niebędący nauczycielami akademickimiKomunikat nr 12: wybór członków Okręgowego Kolegium Elektorów w oparciu o wyniki losowania w grupie wyborców –...
19/03/2020, 19:54 / dr inż. Antoni Rzonca
OKW Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska ustala następujący termin głosowania zdalnego w II turze wyborów do okręgowego kolegium elektorów w grupie pozostałych nauczycieli akademickich oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi: od godziny 8:00 dn. 20.03.2020 do godziny 23:59 dn. 21.03.2020. Termin dnia 19.03.2020 (podany w poprzednim komunikacie) zostaje anulowany ze względu na konieczne testowanie nowego systemu...
17/03/2020, 18:03 / dr inż. Antoni Rzonca
Głosowanie w II turze wyborów do OKE odbędzie się zdalnie w dniach 19.03-20.03.2020 poprzez odpowiednie formularze z zachowaniem zasady poufności wg procedury podanej wkrótce w odrębnym komunikacie. System głosowania zdalnego jest w trakcie przygotowania. Konieczne jest, aby wszyscy głosujący mieli dostęp do sieci AGH poprzez VPN. Jeśli ktoś z pracowników nie posiada takiego dostępu,...
17/03/2020, 10:19 / dr inż. Antoni Rzonca
Informujemy, że Władze Uczelni podjęły decyzję o:1. Odwołaniu wszelkich przewidzianych na ten tydzień głosowań do urny i zebrań.2. Dokończeniu fazy wyborów bezpośrednich w II turze - jednak w zmienionej formule - głosowania elektronicznego.3. Zawieszeniu do odwołania wszelkich pozostałych czynności wyborczych.Więcej szczegółów dostępnych jest w uchwale Uczelnianej Komisji Wyborczej z 16 marca...
14/03/2020, 18:52 / dr inż. Antoni Rzonca
Przypominamy, że termin składania zgłoszeń kandydatów do Uczelnianego Kolegium Elektorów w grupach: profesorów i profesorów uczelni, pozostałych nauczycieli akademickich mija w poniedziałek 16.03.2020 o 14:00. Zgłoszenia przyjmowane są przez Panią mgr inż. Małgorzatę Janiszewską w p. 119 lub w ewentualnym zastępstwie w p. 120.Kandydatów do UKE, którzy wyrazili zgodę, zgłasza pięć osób uprawnionych do głosowania z danej...
14/03/2020, 18:47 / dr inż. Antoni Rzonca
Informujemy, że wśród pracowników niebędących nauczycielami akademickimi do Uczelnianego Kolegium Elektorów oraz do Senatu wybieranych jest odpowiednio 6 i 3 przedstawicieli spośród wszystkich kandydatów zgłoszonych w Okręgach Wyborczych 1-17. Wybory, organizowane przez OKW 17, odbędą się pomiędzy 20 a 26 marca br. Dokładna data zostanie podana w późniejszym terminie. Kandydatury na stanowiska...
12/03/2020, 16:31 / dr inż. Antoni Rzonca
II-ga tura wyborów do OKE w grupie nauczycieli akademickich niebędących profesorami oraz pracowników niebędących nauczycielami odbędzie się w 2-ch terminach:- 17.03.2020 (wt), godz. 9:30-11:00, s.111;- 19.03.2020 (czw), godz. 9:30-11:00, s.111.
12/03/2020, 16:30 / dr inż. Antoni Rzonca
Komunikat nr 4 - wyniki wyborów uzupełniających w grupie wyborców pozostali nauczyciele akademiccy, w celu wybrania członka Rady  Dyscypliny Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka Komunikat nr 5 - wyniki wyborów w grupie wyborców pozostali nauczyciele akademiccy, w celu wybrania członków Okręgowego Kolegium Elektorów Komunikat nr 6 - wyniki wyborów w grupie wyborców...
10/03/2020, 14:10 / dr inż. Antoni Rzonca
Przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej dr hab. inż. Witold Machowski informuje, że z uwagi na sytuację epidemiologiczną i zalecenie kwarantanny domowej dla niektórych wyborców wprowadzona została alternatywna forma głosowania - głosowanie przez pełnomocnika. Osoba uprawniona do głosowania przesyła skan pisemnego upoważnienia (konieczne dane upoważnionego i upoważniającego) na adres przewodniczącego OKW GGiIŚ: dr inż. Antoni Rzonca,...
06/03/2020, 14:08 / dr inż. Antoni Rzonca
OKW Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska ustala następujące 2 terminy wyborów (I tura) do Okręgowego Kolegium Elektorów oraz wyborów uzupełniających do Rady Dyscypliny Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka:- wt, 10.03.2020, godz. 11:30 - 13:30, s.111;- czw, 12.03.2020, godz. 9:00 - 10:30, s.111. Komunikat nr 1 - listy kandydatów w wyborach...
02/03/2020, 13:56 / dr inż. Antoni Rzonca
Kandydatów do Okręgowego Kolegium Elektorów, którzy wyrazili zgodę, zgłaszają trzy osoby uprawnione do głosowania w Okręgu Wyborczym nr 7 z danej grupy, na druku wzor_2a_2020_OKE.pdf (obowiązuje druk dwustronny pod rygorem nieważności). Zgłoszenia należy składać u Pani mgr inż. Małgorzaty Janiszewskiej w p.119, w godzinach 8:00-14:00, w dn. 2-5 marca br.Kandydatów do Uczelnianego Kolegium Elektorów, którzy...


Redakcja: dr hab. inż. Agnieszka Bieda
Realizacja i administracja: mgr inż. W.Adamczyk, mgr inż. J.Dziedzic