27 lutego 2020 roku Rada Dyscypliny Inżynieria Lądowa i Transport podjęła trzy uchwały o nadaniu stopnia naukowego doktora habilitowanego.

Dr inż. Paweł Ćwiąkała otrzymał stopień na podstawie monotematycznego cyklu publikacji pt. Planowanie i wykonywanie nalotów bezzałogowymi statkami latającymi w badaniach pokrycia i ukształtowania terenów górskich.

Dr inż. Łukasz Ortyl otrzymał stopień na podstawie monotematycznego cyklu publikacji pt. Teledetekcyjne techniki radarowe jako narzędzia geodezyjnej inwentaryzacji stanu obiektów budowlanych i ich otoczenia.

Dr inż. Tomasz Stoch otrzymał stopień na podstawie monografii pt. Opracowanie procedury bieżącej oceny oraz prognozowania deformacji na terenach górniczych z uwzględnieniem poziomych przemieszczeń punktów powierzchni terenu.

Gratulujemy.


Aktualizacja: dr inż. Zbigniew Kowalewski
Administracja: mgr inż. Janusz Dziedzic, mgr inż. Grzegorz Liana

Deklaracja dostępności