Rozszerzone wykazy czasopism, materiałów z konferencji oraz wydawnictw

Drukuj

W dniu 20 grudnia 2019 roku na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowane zostały rozszerzone wykazy czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych (z 18 grudnia 2019) oraz wydawnictw monografii naukowych (z 17 grudnia 2019):

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe
Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych
Załącznik do komunikatu - wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów w pliku PDF
Załącznik do komunikatu - wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów w pliku XLSX 

/odesłania prowadzą do strony MNiSW/

 
Zgodnie z ww. Komunikatem Kwartalnik Naukowy "Geomatics and Environmental Engineering", którego Redakcja pracuje przy Naszym Wydziale, otrzymał 20 punktów i jest przypisany do 4-ch dyscyplin naukowych: inżynieria lądowa i transport; inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka; geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna; nauki o Ziemi i środowisku. Czasopismo jest indeksowane w bazie Scopus.