4 lipca 2019 roku Rada Wydziału GGiIŚ wyznaczyła jako Recenzentów w przewodzie doktorskim mgra inż. Kamila Grudnia: Panią Dr hab. inż. Monikę Mikę, prof. UR z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie oraz Pana Dra hab. inż. Marcina Karabina, prof PW z Politechniki Warszawskiej.
Z recenzjami rozprawy doktorskiej pt. "Analiza przydatności modeli 3D przestrzeni miejskiej jako źródła informacji dla potrzeb wyceny nieruchomości" można się już zapoznać:

- opinia dr hab. inż. Moniki Miki, prof. UR,
- opinia dra hab. inż. Marcina Karabina, prof. PW.

Promotorami rozprawy są Pan dr hab. inż. Piotr Cichociński, prof. AGH.

Streszczenie rozprawy doktorskiej


Aktualizacja: dr inż. Zbigniew Kowalewski
Administracja: mgr inż. Janusz Dziedzic, mgr inż. Grzegorz Liana

Deklaracja dostępności