W skład Rady Dyscypliny Inżynieria Lądowa i Transport wchodzą Pracownicy dwóch Wydziałów: Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska oraz Wydział Górnictwa i Geoinżynierii. Bieżąca kadencja trwa w roku akademickim 2019/2020.

prof. dr hab. inż. Marek Cała - Przewodniczący Rady Dyscypliny ILiT
prof. dr hab. inż. Beata Hejmanowska
prof. dr hab. inż. Ryszard Hejmanowski
prof. dr hab. inż. Roman Kinasz
prof. dr hab. inż. Krystian Pyka
dr hab. inż. Małgorzata Buśko, prof. AGH
dr hab. inż. Piotr Cichociński, prof. AGH
dr hab. inż. Jerzy Cieślik, prof. AGH
dr hab. inż. Karol Firek, prof. AGH
dr hab. inż. Paweł Hanus, prof. AGH
dr hab. inż. Jacek Jakubowski, prof. AGH
dr hab. inż. Wojciech Jaśkowski, prof. AGH
dr hab. inż. Krystian Kozioł, prof. AGH
dr hab. inż. Jacek Kudrys, prof. AGH
dr hab. inż. Grzegorz Lenda, prof. AGH
dr hab. inż. Marcin Ligas, prof. AGH
dr hab. inż. Tomasz Lipecki, prof. AGH
dr hab. inż. Agnieszka Malinowska, prof. AGH
dr hab. inż. Urszula Marmol, prof. AGH
dr hab. inż. Sławomir Mikrut, prof. AGH
dr hab. inż. Zbigniew Niedbalski, prof. AGH
dr hab. inż. Tomasz Owerko, prof. AGH
dr hab. inż. Edward Preweda, prof. AGH
dr hab. inż. Janusz Rusek, prof. AGH
dr hab. inż. Bogdan Skorupa, prof. AGH
dr hab. inż. Michał Strach, prof. AGH
dr hab. inż. Zbigniew Szczerbowski, prof. AGH
dr inż. Przemysław Kuras
dr inż. Stanisław Szombara
dr inż. Daniel Wałach
dr inż. Wojciech Witkowski