Pracownicy Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska wchodzą w skład Rady Dyscypliny Inżynieria Lądowa i Transport oraz Inżynieria Środowiska,Górnictwo i Energetyka.