Zaproszenie na publiczną obronę rozprawy doktorskiej mgr inż. Anny Droździk

Drukuj
DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU GEODEZJI GÓRNICZEJ I INŻYNIERII ŚRODOWISKA AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE
zapraszają

na publiczną obronę rozprawy doktorskiej

mgr inż. Anny Droździk,

która odbędzie się dnia 24 września 2019 roku, o godz. 11:00
w pawilonie C-4, sala 102 (I piętro), AGH Kraków, al. A. Mickiewicza 30

Temat rozprawy:

"Specyfika przebiegu eutrofizacji i kształtowania się jakości wód w zbiornikach zaporowych” 

Promotor: 
Prof. dr hab. inż. Elena Neverova-Dziopak

Promotor pomocniczy: 
Dr inż. Zbigniew Kowalewski

Recenzenci:

Dr hab. inż. Piotr Koszelnik prof. PRz – Politechnika Rzeszowska
Dr hab. inż. Leszek Opyrchał prof. WAT – Wojskowa Akademia Techniczna
 

Z rozprawą doktorską można zapoznać się w Bibliotece Głównej AGH w Krakowie,
al. A. Mickiewicza 30, paw. U-1

recenzja Dra hab. inż. Leszka Opyrchała, prof. WAT
 
streszczenie rozprawy doktorskiej